Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim mjerama bankama

Legislativa

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim mjerama bankama

12.06.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 56, 12.06.2020.

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske

 

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka b. i člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srp- ske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17) i člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. tačka b. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 23. sjednici, održanoj 8.6.2020. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA BANKAMA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM COVID-19

 

Član 1.

U Odluci o privremenim mjerama bankama za ublaža- vanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih viru- snim oboljenjem COVID-19 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 27/20) član 4. stav 5. mijenja se i glasi:

“Prije definiranja primjerenog modaliteta banka može klijentu odobriti privremeni moratorijum sa maksimalnim rokom trajanja dva mjeseca nakon ukidanja stanja vanredne situacije u Republici Srpskoj ili stanja proglašenja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine u ovi- snosti koji je datum posljednji s ciljem pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanje primjerenog modaliteta za klijenta”.

Član 2. Član 6. stav 1. mijenja se i glasi:

“Modifikacija izloženosti podrazumijeva izmjenu nekih ili svih uvjeta originalnog ugovora, te je banka može smatra- ti značajnom modifikacijom u smislu Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubita- ka kada banka prestaje priznavati originalnu stavku finansij- ske aktive i počinje priznavati novu stavku, ali nije u obavezi da utvrđuje da li predmetna stavka predstavlja imovinu ste- čenu uz umanjenje vrijednosti (POCI imovina)”.

Član 3.
(1) U članu 7. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“Izuzetno, klijentima koji su raspoređeni u nivo kredit- nog rizika 3, a koji se nalaze u periodu oporavka i kod kojih postoji urednost u otplati u posljednja tri mjeseca, banka može odobriti privremeni moratorij i druge posebne mje- re.”.

(2) St. 2 - 7. postaju st. 3 - 8.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-156/20
8. juna 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Upravnog odbora, 

Bratoljub Radulović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

COVID-19

banke

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.