Odluka o izmjenama Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju kreditnih gubitaka

Legislativa

Odluka o izmjenama Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju kreditnih gubitaka

10.08.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73, 10.08.2021.

 

Na osnovu člana 89. Zakona o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17 i 19/18), člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka b. i člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17), te člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. stav 1. tačka b. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 34. sjednici, održanoj 28.7.2021.godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLjANjU KREDITNIM RIZIKOM I UTVRĐIVANjU OČEKIVANIH KREDITNIH GUBITAKA

 

Član 1.

U članu 17. Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 48/19 i 109/19) iza stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“(5) Banka može izloženosti klijenata koje se restruk- turiraju u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja u skladu sa Zakonom o sporazumnom van- sudskom finansijskom restrukturiranju zadržati u nivou kreditnog rizika u kojem su raspoređene na dan zaključi- vanja sporazuma.

Nakon sprovedenog postupka sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja banka je u obavezi da re- dovno razmatra ispunjenost uslova za raspoređivanje izlo- ženosti u skladu sa čl. 18-22. ove odluke, odnosno ne može zadržati izloženosti u istom nivou kreditnog rizika ukoliko klijent ne nastavi sa urednom otplatom svojih obaveza ili ukoliko dođe do daljeg povećanja kreditnog ri- zika klijenta.”.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 2.

(1) U članu 22. stav 1. tačka 1. iza podtačke 2. dodaju se nove podt. 3. i 4, koje glase:

“3. za izloženosti koje su restrukturirane u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja, a koje su u trenutku restrukturiranja bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 2 u toku tri mjeseca od datuma re- strukturiranja,

4. za izloženosti koje su restrukturirane u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja, a koje su u trenutku restrukturiranja bile raspoređene u nivo kreditnog rizika 3 u toku 12 mjeseci od datuma raspo- ređivanja u nivo kreditnog rizika 2. U suprotnom, banka je dužna restrukturiranu izloženost ponovo rasporediti u nivo kreditnog rizika 3”.

Dosadašnja podtačka 3. postaje podtačka 5.

(2) U članu 22. stav 3. tačka 2. iza podtačke 1. dodaje se nova podtačka 2, koja glasi:

“2. za izloženosti koje su restrukturirane u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja u toku šest mjeseci od datuma restrukturiranja”.

Dosadašnja podtačka 2. postaje podtačka 3.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlji- vanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-248/21

28. jula 2021. godine Banjaluka

 

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora,

Srđan Šuput, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

kreditni rizik

kreditni gubitak

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.