Odluka o izmjeni Odluke o cijenama korištenja javnih parkinga

Legislativa

Odluka o izmjeni Odluke o cijenama korištenja javnih parkinga

16.09.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 37/21 (16.9.2021.)

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 22. stav (5) Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka, 19/17, 20/18 i 22/19) i člana 35. stav (1) Uredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama, izgradnji novih parkinga i organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 52/18), Vlada Kantona Sarajevo, na 40. sjednici održanoj 09.09.2021. godine, donijela je

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O CIJENAMA KORIŠTENJA JAVNIH PARKINGA


 

I
 

U Odluci o cijenama korištenja javnih parkinga ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/19) u tački XII alineje c), d), e), f), g), h), i) i j) se mijenjaju tako da glase:

"c) Dobrinja I, garaže 1, 2 i 3 (zatvoreni dio) = 50 KM,

d) Dobrinja I, garaže 1, 2 i 3 (otvoreni dio) = 20 KM,

e) Dobrinja IV garaža (zatvoreni dio) = 50 KM,

f) Dobrinja IV garaža 1 (otvoreni dio) = 20 KM,

g) Dobrinja V garaže 1 i 2 (zatvoreni dio) = 50 KM,

h) Dobrinja V, garaže 1 i 2 (otvoreni dio) = 20 KM,

i) Saraj polje, garaže 1, 2, 3, 4 i 5 (zatvoreni dio) = 50 KM,

j) Saraj polje, garaže 1, 2, 3, 4 i 5 (otvoreni dio) = 20 KM".
 

II
 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-04-33414-6/21
09. septembra .2021. godine
Sarajevo


Po ovlaštenju premijera
Ministar
Davor Čičić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

javni parkinzi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.