Odluka o izmjeni Odluke o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama

Legislativa

Odluka o izmjeni Odluke o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama

12.06.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 56, 12.06.2020.

 

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka b. i člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17) i člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. tačka b. Statuta Agencije za bankar- stvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 23. sjednici, održanoj 8.6.2020. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH VIRUSNIM OBOLJENJEM COVID-19

 

Član 1.

U Odluci o privremenim mjerama mikrokreditnim orga- nizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 30/20) član 4. stav 5. mijenja se i glasi:

“Prije definiranja primjerenog modaliteta mikrokredit- na organizacija može klijentu odobriti privremeni moratorij sa maksimalnim rokom trajanja dva mjeseca nakon ukida- nja stanja vanredne situacije u Republici Srpskoj ili stanja proglašenja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine u ovisnosti koji je datum posljednji s ciljem pri- preme potrebne kreditne analize i utvrđivanja primjerenog modaliteta za klijenta”.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj: UO-157/20
8. juna 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Upravnog odbora, 

Bratoljub Radulović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.