Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi

Legislativa

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi

24.05.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službenom glasniku Republike Srpske, broj 47, 24.05.2021

 

Na osnovu člana 7. lačka b) i člana 36. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 14,03, 9.05, 76'06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine na 7. sjednici od28.04.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU I ODRŽAVANJU OBAVEZNIH REZERVI I UTVRĐIVANJU NAKNADE NA IZNOS REZERVE

 

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve (“Službeni glasnik BiH", br. 30'16,48/16.27/19,420 i 24/21) član 7. mijenja se i glasi:

“Član 7.

(1) Centralna banka na računu rezervi banke u obračunskom periodu:

a) na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti, KM - ne obračunava naknadu,

b) na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom - obračunava naknadu po stopi koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate) umanjenu za 10 baznih poena i

c) na sredstva iznad obavezne rezerve - obračunava naknadu po stopi koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate).

(2)        Ukoliko u toku perioda održavanja dođe do promjene vrijednosti Deposit Facility Rate, primjenjuje se stopa koja je važila na prvi dan perioda održavanja tokom kojeg je došlo do promjene Deposit Facility Rate.”

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od

01.06.2021. godine.

Član 3.

Ova odluka se objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i “Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine".

 

Predsjedavajući Upravnog vijeća

Centralne banke BiH,

guverner,

 Dr. Senad  Softić,  s.r.

 

Broj: UV-122-01-1-1045-7/21

28. aprila 2021. godine           

Sarajevo         

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

obavezne rezerve

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.