Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade po osnovu korištenja javnih površina

Legislativa

Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade po osnovu korištenja javnih površina

20.05.2021. 15:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 20/21 (20.5.2021.)

 

Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 4. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 27. stav 2. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/04, 26/12, 32/12 - Ispravka i 24/15), te člana 10., člana 25. i člana 70. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo na IV sjednici, održanoj elektronskim putem dana 29.04.2021. godine, donijelo

 

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE/NAKNADE PO OSNOVU KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO


 

Član 1.

Korisnici javne površine kojima je rješenjem Općinskog načelnika putem Službe za investicije i komunalne poslove u 2021. godini već odobreno korištenje javne površine u svrhu postavljanja bašta (ugostiteljskog inventara) i rashladnih vitrina ispred ugostiteljskih radnji, oslobađaju se obaveze plaćanja zakupnine/naknade za period od 20.03.2021. godine do 12.04.2021. godine, a za koji je temeljem Zaključaka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-04-10017/26 od 18.03.2021. godine i broj 02-04-14991- 4/21 od 01.04.2021. godine, zabranjen rad ugostiteljskim subjektima u Kantonu Sarajevo.

Obaveza plaćanja naknade po osnovu PDV-a će se naknadno definisati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
 

Član 2.
 

Nadležne službe Općine Stari Grad Sarajevo dužne su poduzeti mjere na direktnoj provedbi ove Odluke, odmah po stupanju na snagu iste.
 

Član 3.
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti na oglasnoj ploči Općine i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-45-259/21
Aprila 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Stari Grad Sarajevo
Dr. sc. Mirza Batalović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zakupnine

javne površine

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.