Odluka o prihvatanju zaduženja RS po projektu razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede

Legislativa

Odluka o prihvatanju zaduženja RS po projektu razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede

26.02.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 17, 26.2.2021.

 

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, člana 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 52/14 i 114/17) i člana 177. stav 2. i člana 181. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Četrnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 17. februara 2021. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU
O PRIHVATANjU ZADUŽENjA REPUBLIKE SRPSKE
PREMA MEĐUNARODNOM FONDU ZA RAZVOJ
POLjOPRIVREDE (IFAD) PO PROJEKTU RAZVOJA
SEOSKOG PREDUZETNIŠTVA I POLjOPRIVREDE

I
Prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede (IFAD) po Projektu razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu do 4.724.800 evra (oko 9.240.905,58 KM), što je oko 40,08% (40,0848392%) od ukupnog zaduženja za Bosnu i Hercegovinu koje iznosi 11.787.000 evra.

II
Cilj Projekta je ekonomski razvoj ruralnih područja Republike Srpske i smanjenje siromaštva seoskog stanovništva stvaranjem boljih uslova i mogućnosti za generisanje prihoda i unapređenje životnog standarda ciljnih domaćinstava.

III
Kreditna sredstva namijenjena su za finansiranje dvije komponente Projekta:
- poboljšanje ekonomskih mogućnosti i integrisanje malih poljoprivrednih proizvođača u lance vrijednosti,
- koordinacija projekta.

IV
1) Kredit se Republici Srpskoj odobrava pod sljedećim uslovima:
- rok otplate: 18 godina,
- period odgode plaćanja: tri godine,
- kamatna stopa: godišnja referentna kamatna stopa IFAD,
- otplata glavnice: polugodišnje, 15. februara i 15. avgusta,
- valuta otplate: evro.
2) Pokazatelji stanja duga (konačni podaci):
- javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju na dan 30. jun 2020. godine iznosi 4.664,16 miliona KM (42,81% procijenjenog BDP-a za 2020. godinu),
- ukupni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju na dan 30. jun 2020. godine iznosi 5.800,27 miliona KM (53,24% procijenjenog BDP-a za 2020. godinu).

V
U periodu realizacije Projekat se sufinansira i sredstvima budžeta Republike Srpske u iznosu od maksimalno 1.670.000 evra za plaćanje poreza i dažbina i sredstvima jedinica lokalne samouprave u iznosu od oko 919.000 evra.

VI
Krajnji korisnik i dužnik po kreditu je Republika Srpska.

VII
Projekat se realizuje u periodu od pet godina.

VIII
Projekat u Republici Srpskoj realizuje Jedinica za realizaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

IX
Nadzor nad realizacijom Projekta vrši Upravni odbor Projekta, imenovan od Vlade Republike Srpske, koji daje strateške smjernice u realizaciji Projekta.

X
Ovlašćuje se ministar finansija za potpisivanje:
- Projektnog sporazuma između Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) i Republike Srpske,
- Supsidijarnog sporazuma po Projektu između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

XI
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata.

XII
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-154/21 
17. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik

Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.