Odluka o prihvatanju zaduženja RS za Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima

Legislativa

Odluka o prihvatanju zaduženja RS za Projekat oporavka i podrške firmama/poslovnim subjektima

26.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 17, 26.2.2021.

Na osnovu člana 70. stav 1. t. 2. i 6. Ustava Republike Srpske, člana 17. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 52/14 i 114/17) i člana 177. stav 2. i člana 181. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Četrnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 17. februara 2021. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU
O PRIHVATANjU ZADUŽENjA REPUBLIKE SRPSKE KOD
SVJETSKE BANKE - MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU
I RAZVOJ ZA PROJEKAT OPORAVKA I PODRŠKE
FIRMAMA / POSLOVNIM SUBJEKTIMA

I

Prihvata se zaduženje Republike Srpske kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) za Projekat oporavka i podrške firmama / poslovnim subjektima (u daljem tekstu: Projekat) u iznosu 22.400.000 evra, što predstavlja 40% od ukupnog zaduženja za BiH koje iznosi 56.000.000 evra.

II
Cilj Projekta je podrška oporavka firmama / poslovnim subjektima pogođenim posljedicama pandemije COVID 19 kroz kvalitetniji pristup dugoročnom finansiranju, a u skladu sa uslovima predviđenim Projektom.

III
Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke namijenjena su za podršku likvidnosti firmama / poslovnim subjektima i jačanje institucionalnog i programskog okvira za podršku i rast poslovnih subjekata usmjerenih na usvajanje novih tehnologija i digitalizaciju.

IV
1) Kreditna sredstva iz tačke I ove odluke odobravaju se pod sljedećim kreditnim uslovima:
- rok otplate: 15 godina,
- period odgode plaćanja: pet godina, uračunat u rok otplate,
- kamatna stopa: referentna stopa + fiksna marža,
- pristupna taksa (Front-end Fee): 0,25% iznosa kredita (tj. 56.000 evra),
- komisiona provizija (Commitment Charge): 0,25% godišnje na nepovučeni iznos kredita,
- otplata glavnice i kamate: polugodišnje, 15. februar i 15. avgust,
- valuta plaćanja: evro.
2) Pokazatelji stanja duga (konačni podaci na dan 30. septembar 2020. godine):
- javni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 4.662,61 miliona KM (42,80% procijenjenog BDP-a za 2020. godinu),
- ukupni dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 5.780,45 miliona KM (53,06% procijenjenog BDP-a za 2020. godinu).

V
Korisnik i dužnik po kreditu za dio namijenjen za podršku likvidnosti firmama/poslovnim subjektima je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, a korisnik i dužnik po kreditu za dio namijenjen za jačanje institucionalnog i programskog okvira za podršku i rast poslovnih subjekata usmjerenih na usvajanje novih tehnologija i digitalizaciju je Republika Srpska.

VI
Projekat će u Republici Srpskoj realizovati Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Ministarstvo privrede i preduzetništva.

VII
Ovlašćuje se ministar finansija da potpiše:
- Projektni sporazum između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Republike Srpske,
- Supsidijarni sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i
- Sporazum o implementaciji Projekta između Republike Srpske i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

VIII
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede i preduzetništva i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske.

IX
Planirani datum zatvaranja Projekta je 31. decembar 2024. godine.

X
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-156/21 
17. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik

Narodne skupštine, 

Nedeljko Čubrilović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.