Odluka o privremenom načinu obračuna zakupnine za određene poslovne prostore i skloništa

Legislativa

Odluka o privremenom načinu obračuna zakupnine za određene poslovne prostore i skloništa

20.05.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 20/21 (20.5.2021.)

 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09) člana 33. i 79. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo - Novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/09 i 2/17), Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-04-10017-26/21 od 18.03.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/2021) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-04-11776-2/21 od 23.03.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/2021), Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo, na 3. sjednici održanoj dana 07.05.2020 godine, donosi

 

ODLUKU

O PRIVREMENOM NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA ODREĐENE POSLOVNE PROSTORE I SKLONIŠTA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD MART - APRIL 2021. GODINE


 

Član 1.

 

Ovom Odlukom se propisuje privremeni način obračuna i plaćanja zakupnine za zakupce poslovnih prostora i skloništa Općine Novi Grad Sarajevo, kojima je na osnovu Zaključaka vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-10017-26/21 od 18.03.2021. godine i broj 02-04-11776-2/21. od 24.03.2021. godine, bio djelimično zabranjen rad u periodu mart-april. 2021. godine, shodno registrovanim djelatnostima koje obavljaju.
 

Član 2.

 

Zakupci koji su registrovani za obavljanje klasifikacijskih djelatnosti KD 93.13; KD 96.04 i KD 93.11 (javni bazeni i kupališta, spa, fitnes centri i teretane) kao i KD 56.10 i KD 56.30 (priprema i služenje hrane i pića), u cijelosti se oslobađaju plaćanja zakupnine za mjesec mart i april 2021. godine.
 

Član 3.

 

Za ostvarivanje prava navedenih u članu 2. Odluke, zakupci na koje se mjera može primijeniti dužni su na protokol Općine predati pismeni zahtjev upućen prema nadležnoj službi.
 

Član 4.

 

Za provođenje ove Odluke, nadležne su Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj i Služba za finansije Općine Novi Grad Sarajevo.
 

Član 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Član 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke izuzima se iz primjene Poglavlje III, Visina, način plaćanja zakupnine i garancije za uredno plaćanje zakupnine, Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/20), za poslovne prostore koji se koriste za namjene utvrđene članom 2. ove Odluke.
 

Broj 01-02-8740/21
10. maja 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Mirza Selimbegović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.