Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području Općine Trnovo

Legislativa

Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području Općine Trnovo

Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente na području Općine Trnovo u 2021. godini

11.03.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/21 (11.3.2021.)

 

Na osnovu člana 68. stav 2. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/03, 16/04 i 67/05), člana 13. stav 2. alineja 4 i 36. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), člana 23. Odluke o građevinskom zemljištu ("Siužbene novine Kantona Sarajevo", br. 11/05, 28/05, 8/12 i 34/14) i člana 24. i 117. Statuta općine Trnovo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 12/03), Općinske vijeće Trnovo, na 2 sjednici, održanoj dana 24.02. 2021. godine, donosi

 

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA POGODNOST GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA-RENTE NA PODRUČJU OPĆINE TRNOVO U 2021. GODINI

 

Član 1.

Visina naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente po 1 m2 korisne površine građevine koja će se graditi na građevinskom zemljištu, utvrđuje se u procentu od prosječne konačne građevinske cijene koja iznosi 1.300,00 KM, i to kao fiksan procenat rente.

- četvrtoj zoni 3 % što iznosi 39,00 KM/1m2,

- petoj zoni 2 % što iznosi 26.00 KM/1m2 i

- šestoj zoni 1 % što iznosi 13 00 KM/1m2.
 

Član 2.
 

Visina naknade za pogodnost građevinskog zemljišta-rente kod izgradnje, dogradnje, nadogradnje građevina i vršenje drugih zahvata u prostoru, utvrđuje se rješenjem prije izdavanja odobrenja za građenje.
 

Član 3.
 

Naknada za pogodnost građevinskog zemljišta utvrđuje se rješenjem o dodjeli zemljišta.
 

Član 4.
 

Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj tabli Općine Trnovo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-708/21
25. februara 2021. godine
Trnovo


Predsjedavajuća
Općinskog vijeća Trnovo
Amina Dedić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

građevinsko zemljište

renta

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.