Pravilnik o dopuni Pravilnika o vođenju registra objekata koji posluju hranom

Legislativa

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vođenju registra objekata koji posluju hranom

26.05.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 49, 26.5.2020.

 

Na osnovu člana 29. stav 5. Zakona o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VOĐENJU CENTRALNOG REGISTRA OBJEKATA KOJI POSLUJU HRANOM

 

Član 1.

U Pravilniku o vođenju Centralnog registra objekata koji posluju hranom (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 78/17) u članu 3. u stavu 2. Obrazac 1. zamjenjuje se novim Obrascem 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U stavu 3. tačka 2) mijenja se i glasi:

“2) tehnološki projekat za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i/ili prerada hrane osim objekata u kojima proizvodnju i/ili preradu obavljaju subjekti koji imaju mali obim proizvodnje, u skladu sa propisom o uslovima odstupanja za subjekte koji imaju mali obim proizvodnje,”.

 

Član 2.

U članu 7. u stavu 1. poslije riječi: “nastanka promjene” dodaju se riječi: “na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika”.

 

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.6-330-1510/20
21. maja 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar, Banjaluka

Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.