Pravilnik o formiranju Komisije za provođenje procedure po javnom pozivu za dodjelu sredstava

Legislativa

Pravilnik o formiranju Komisije za provođenje procedure po javnom pozivu za dodjelu sredstava

24.06.2021. 14:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 25/21 (24.6.2021.)

 

Na osnovu člana 16. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/21), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O FORMIRANJU I RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU/SUFINANSIRANJU PROJEKATA IZ OBLASTI ODGOJA I OBRAZOVANJA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO SA POZICIJE MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO


 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

 

Ovim pravilnikom preciznije se uređuje formiranje Komisije za provođenje javnog poziva kao i postupak po javnom pozivu za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima namijenjenih za finansiranje/sufinansiranje projekata mladih iz oblasti odgoja i obrazovanja iz Budžeta Kantona Sarajevo sa pozicije Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komisija).
 

Član 2.
(Objava javnog poziva)

 

Javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima namijenjenih za finansiranje/sufinansiranje projekata mladih iz oblasti odgoja i obrazovanja iz Budžeta Kantona Sarajevo sa pozicije Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: javni poziv) objavljuje Ministarstvo u jednom od dnevnih novina velikog tiraža i na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje (u daljem tekstu: Ministarstvo).
 

Član 3.
(Imenovanje Komisije)

 

Imenovanje Komisije vrši Ministarstvo, a Komisiju sačinjavaju:

a) dva člana iz reda zaposlenika Ministarstva;

b) dva člana iz reda komisija Skupštine Kantona Sarajevo;

c) jedan član kojeg predloži premijer Kantona Sarajevo.

 

Član 4.
(Zadaci Komisije)

 

Zadaci Komisije su:

a) prijem pristiglih prijava,

b) pregledanje pristiglih prijava,

c) utvrđivanje ispunjenosti formalno-pravnih uvjeta za učešće u javnom pozivu (blagovremenost, urednost i potpunost prijava),

d) sačinjavanje preliminarne rang liste neprofitnih organizacija i udruženja koji ispunjavaju uvjete za dodjelu sredstava,

e) objava preliminarne rang liste na web stranici Ministarstva,

f) sačinjavanje izvještaja o radu,

g) sačinjavanje konačne rang liste i

h) sačinjavanje prijedloga za dodjelu sredstava sa naznačenim prijedlogom iznosa sredstava koji dostavlja ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

 

Član 5.
(Rad Komisije)

 

(1) Komisija radi u sjednicama.

(2) Svaki član Komisije je obavezan pregledati prijavu i dati svoju ocjenu o njoj.

(3) Preliminarnu rang listu utvrđuje Komisija, na osnovu ostvarenih ocjena podijeljenih sa pet.

(4) Komisija je obavezna predložiti rješenje o eventualnim prigovorima na preliminarnu rang listu.

(5) O prigovorima na preliminarnu rang listu odlučuje ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

 

Član 6.
(Donošenje odluke)

 

Na osnovu konačne rang liste ministrica donosi odluku o raspodjeli sredstava po svakoj pojedinačnoj prijavi.

Odluka ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je konačna.

 

Član 7.
(Zaključivanje ugovora)

 

Sa svakim dobitnikom sredstava potpisuje se ugovor uz precizno definisanje prava i obaveza ugovornih strana, a posebno:

a) način praćenja realizacije odobrenog projekta,

b) način praćenja namjenskog utroška dodijeljenih sredstava,

c) elemente narativnog i finansijskog izvještaja o provođenju projekta koje će primalac sredstava obavezno dostaviti ministrici,

d) rok za dostavljanje izvještaja od strane primaoca sredstava i

e) druge elemente za koje Ministarstvo procijeni da su relevantni za zakonit i transparentan utrošak dodijeljenih sredstava.

 

Član 8.

 

Naknada za rad članova Komisije utvrdit će se na osnovu posebnog akta Vlade Kantona Sarajevo kojim je regulisana ova oblast.
 

Član 9.
(Terminiloško korištenje rodova)

 

Korištenje rodova u ovom pravilniku podrazumijeva oba roda.
 

Član 10.
(Stupanje na snagu Pravilnika)

 

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 11-05/02-02-22037/21
15. juna 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Naida Hota-Muminović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.