Pravilnik o graničnim i remedijacionim vrijednostima zagađujućih i štetnih materija u zemljištu

Legislativa

Pravilnik o graničnim i remedijacionim vrijednostima zagađujućih i štetnih materija u zemljištu

10.09.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 82, 10.09.2021.

 

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 79/15 i 70/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 7. septembra 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O GRANIČNIM I REMEDIJACIONIM VRIJEDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH, ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLjIŠTU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se granične i remedijacione vrijednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu.

Član 2.

Vrijednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu utvrđuju se mjerenjem i/ili izračunavanjem na osnovu rezultata mjerenja.

Član 3.

Prekoračenje graničnih vrijednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu ukazuje na narušavanje nivoa kvaliteta zemljišta koji je bezbjedan za njegovo korišćenje, te zahtijeva dodatna ispitivanja i ograničenja u upravljanju zagađenim zemljištem.

Član 4.

(1) Granične i remedijacione vrijednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu nalaze se u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Remedijacione vrijednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u vodonosnom sloju zemljišta nalaze se u Prilogu 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 5.

(1) U slučaju da prekoračenje graničnih vrijednosta zagađujućih, štetnih i opasnih materija ne prelazi remedijacione vrijednosti iz Priloga 1. ovog pravilnika, vrše se dodatna ispitivanja na kontaminiranim lokacijama radi sprovođenja mjera sanacije, odnosno zaustavljanja zagađenja i dalje degradacije zemljišta ili izrade projekta remedijacije i rekultivacije.

(2) Projekat remedijacije i rekultivacije iz stava 1. ovog člana izrađuje se kada dodatna ispitivanja ukažu na opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Član 6.

(1) U slučaju prekoračenja remedijacionih vrijednosti iz Priloga 1. i Priloga 2. ovog pravilnika, vrše se dodatna ispitivanja na kontaminiranim lokacijama radi utvrđivanja stepena zagađenosti zemljišta i izrade projekta remedijacije i rekultivacije.

(2) Projekat remedijacije i rekultivacije iz stava 1. ovog člana izrađuje se kada prosječna koncentracija bilo koje zagađujuće, opasne i štetne materije u više od 25 m2 zapremine zemljišta prelazi remedijacionu vrijednost datu u Prilogu 1. ovog pravilnika ili kada u više od 100 m2 zapremine vodonosnog sloja zemljišta na kontaminiranim lokacijama prelazi remedijacionu vrijednost datu u Prilogu 2. ovog pravilnika.

(3) Ako dodatna istraživanja na kontaminiranim lkacijama ukažu na značajne posljedice no zdravlje ljudi i životnu sredinu, izradi projekta remedijacije i rekultivacije pristupa se i kada koncentracije zagađujućih, opasnih i štetnih materija u manje od 25 m5 zapremine zemljišta prelaze remedijacione vrijednosti date u Prilogu 1. ovog pravilnika ili kada koncentracije zagađujućih, opasnih i štetnih materija u manje od 100 m3 zapremine vodonosnog sloja zemljišta prelaze remedijacione vrijednosti date u Prilogu 2. ovog pravilnika.

Član 7.

Projekat remedijacije i rekultivacije izrađuje se u skladu sa Pravilnikom o sadržaju projekta remedijacije i rekultavacije (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/20).

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 15.04-020-2444/20

7. septembra 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Srebrenka Golić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

zagađujuće materije

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.