Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Legislativa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

29.09.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 77/21 (29.9.2021.)

 

Na osnovu člana 31. stav (1), člana 36. stav (2) i člana 48. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK


 

Član 1.
 

U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/21) u članu 16. dosadašnji st. (4) do (7) postaju st. (3) do (6).

U dosadašnjem stavu (5) koji postaje stav (4) riječi "stava (4)" zamjenjuju se riječima: "stava (3)", a u tački c) na kraju rečenice tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "osim kod ekološki prihvatljivih vozila (električna i hibridna) gdje se pređena kilometraža množi sa 0,30 KM po pređenom kilometru."

U dosadašnjem stavu (6) koji postaje stav (5) riječi "stava (4)" zamjenjuju se riječima: "stava (3)".

 

Član 2.
 

U članu 17. stav (2) tačka c) riječi "stav (5)" zamjenjuju se riječima: "stav (4)".
 

Član 3.
 

U članu 20. stav (3) riječi "broj 44/16" zamjenjuju se riječima: "br. 44/16 i 50/16".
 

Član 4.
 

U članu 32. stav (5) briše se.
 

Član 5.
 

U članu 70. dosadašnji st. (8) do (10) postaju st. (7) do (9).
 

Član 6.
 

U članu 86. riječi: "32. stav (5)," brišu se.
 

Član 7.
 

U ANEXU 2. Uputstva za popunjavanje Mjesečnog izvještaja o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (Obrazac MIP-1023), iza tačke 2.11., u tabeli Dio 2 – Podaci o isplaćenim plaćama i drugim oporezivim naknadama, obračunatim, obustavljenim i uplaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak, redni broj 2. Vrsta isplate pod brojem 15 riječi "stav 5." zamjenjuju se riječima: "stav (6)".
 

Član 8.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 05-02-2-4431/21-2
Septembar 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

porez na dohodak

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.