Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine

Legislativa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine

28.05.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 42/21 (28.5.2021.)

 

Na osnovu člana 76. stav (2) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), federalni ministar prostornog uređenja donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE


 

Član 1.
 

U Pravilniku o tehničkom pregledu građevine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/14, 89/18 i 44/20 - u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članu 4. iza alineje 3. umjesto tačke stavlja se zarez i dodaje nova alineja 4. koja glasi:

"- nije u datom roku uplaćena naknada u skladu sa zaključkom iz člana 15. stav (1) ovog pravilnika."
 

Član 2.
 

U članu 13. dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

"Troškove tehničkog pregleda čine:

- naknada za rad komisije za tehnički pregled,

- porezi, doprinosi i naknade u skladu sa posebnim propisima,

- naknada za administrativno-tehničke poslove.

Administrativno-tehničke poslove obavlja voditelj postupka i ima pravo na naknadu u skladu sa posebnim propisima."
 

Član 3.
 

U članu 14. stav (3) mijenja se i glasi:

" Visina naknade po jednom danu rada svakog pojedinog člana komisije iznosi 120 KM."

U stavu (5) riječ "Visinu" zamjenjuje se riječima "Ukupni iznos visine".
 

Član 4.
 

Član 15. mijenja se i glasi:

 

"Član 15.

Ministar po zaprimljenom zahtjevu od strane investitora, prije imenovanja komisije, donosi zaključak po kojem je investitor dužan uplatiti preliminarni iznos troškova naknade za tehnički pregled, a na osnovu procjene ministarstva o složenosti građevine ili zahvata u prostoru za tehnički pregled.

Ministar po okončanju tehničkog pregleda građevine, a prije izdavanja odobrenja za upotrebu po zahtjevu investitora, donosi zaključak po kojem je investitor dužan uplatiti iznos troškova naknade za izvršeni tehnički pregled, koji čini razliku ukupnog iznosa visine naknade iz člana 14. stav (5) pravilnika i preliminarnog iznosa troškova naknade iz stava (1) ovog člana."
 

Član 5.
 

Prilozi tabela/obrazac 1 i obrazac 2 koji čine sastavni dio Pravilnika, zamjenjuju se novim prilozima tabela/obrazac 1 i tabela/obrazac 2, koji su sastavni dio ovog pravilnika.
 

Član 6.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 03-23-2-839/14-14
12. aprila 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Josip Martić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

tehnički pregled građevine

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.