Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o sistemu naplate cestarine

Legislativa

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o sistemu naplate cestarine

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine

24.01.2020. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Službene novine Federacije BiH broj 6/20 [24.1.2020.]

 

Na osnovu člana 110. stav (1) alineja 13. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), federalni ministar prometa i komunikacija donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SISTEMU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTAMA, BRZIM CESTAMA I OBJEKTIMA S NAPLATOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 


 

Član 1. 

U Pravilniku o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/15, 47/16 i 8/18) član 7. stav (1) tačka i) u zadnjem redu iza zareza dodaju se riječi: 

"Vozila Sudske policije Federacije BiH,". 
 

Član 2. 
 

Član 8. stav (1) tačka a) podtačka 2) mijenja se i glasi: 

"ovjerenu kopiju Rješenja mjerodavnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti ili ovjerenu kopiju nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja s revizionom klauzulom pravomoćnosti," 
 

Član 3. 
 

Član 9. stav (1) mijenja se i glasi: 

"(1) Na osnovu dostavljene dokumentacije iz člana 8. ovog Pravilnika, upravitelj izdaje Rješenje o oslobađanju od plaćanja cestarine, na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine i to u trajanju: 

1) od jedne (1) godine od dana izdavanja Rješenja od strane JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar za invalide koji dostave ovjerenu kopiju Rješenja mjerodavnog organa o procentu tjelesnog oštećenja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti, 

2) od pet (5) godina od dana izdavanja Rješenja od strane JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar za invalide koji dostave ovjerenu kopiju nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, s revizijskom klauzulom pravomoćnosti". 
 

Član 4. 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 08-27-816/19
Januara 2020. godine
Mostar 


Ministar
Denis Lasić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

naplata

cestarina

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.