nafta

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje iz sektora naftne privrede

13.10.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 82/21 (13.10.2021.)

 

Na osnovu člana 17. stav (1) i stav (2), člana 18. i člana 25. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), člana 21. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13, 94/15 i 54/19), člana 10., člana 11. i člana 23. stav (1) i stav (2) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/14 i 91/15) i člana 32. stav (1) i člana 42. stav (3) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/14, 31/16 i 84/19), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na XIX redovnoj sjednici, održanoj 28.09.2021. godine, usvojila

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU DOZVOLA ZA RAD (LICENCI) ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI IZ SEKTORA NAFTNE PRIVREDE


 

Član 1.
 

(1) U Pravilniku o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16), u članu 19. tačka b) briše se.

(2) Dosadašnje tačke c), d), e), f) i g) postaju tačke b), c), d), e) i f).

(3) U dosadašnjoj tački h), koja postaje tačka g), iza riječi: "bilans uspjeha" dodaju se znakovi zagrade i riječi: "(račun dobiti i gubitaka)".

(4) Dosadašnje tačke i), j), k), l) i m) postaju tačke h), i), j), k) i l).
 

Član 2.
 

U članu 20. tačka d) mijenja se i glasi:

"d) okolinska dozvola ili rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okolinu (sa klauzulom pravosnažnosti) gdje je propisano;".
 

Član 3.
 

U članu 23. tačka d) mijenja se i glasi:

"d) okolinska dozvola ili rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okolinu (sa klauzulom pravosnažnosti), gdje je propisano;".
 

Član 4.
 

U članu 24. tačka e) mijenja se i glasi:

"e) okolinska dozvola ili rješenje o prethodnoj procjeni uticaja na okolinu (sa klauzulom pravosnažnosti), gdje je propisano;".
 

Član 5.
 

U članu 27. tački e) iza riječi: "okolinske dozvole" dodaju se riječi: "ili rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okolinu".
 

Član 6.

U članu 30. stavu (1) tački g) iza riječi: "okolinske dozvole" dodaju se riječi: "ili rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okolinu".
 

Član 7.
 

U članu 31. tački l) iza riječi: "okolinske dozvole" dodaju se riječi: "ili rješenja o prethodnoj procjeni uticaja na okolinu".
 

Član 8.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 06-02-1-989-6/21
28. septembra 2021. godine
Mostar


Predsjednik FERK-a
Jasmin Bešo, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

nafta

licence

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.