energija

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije

13.10.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 82/21 (13.10.2021.)

 

Na osnovu člana 22. tačka 11) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19), člana 25. stav (8) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), člana 11. stav (1) i člana 23. stav (1) i stav (2) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/14 i 91/15) i člana 32. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 29/14, 31/16 i 84/19), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na XIX redovnoj sjednici, održanoj u Mostaru 28.09.2021. godine, usvojila

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE


 

Član 1.
 

U Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/14 i 100/14) u članu 2. iza broja "66/13" stavlja se znak zareza i dodaju se brojevi "94/15 i 54/19".
 

Član 2.
 

Član 3. mijenja se i glasi:

 

"Član 3.

(Način utvrđivanja referentne cijene električne energije)

(1) Referentna cijena električne energije utvrđuje se kao ponder ostvarene cijene trgovine električnom energijom u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od prethodnih 12 mjeseci imaoca FERK-ove dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda.

(2) Kao osnov za utvrđivanje ponderisane ostvarene cijene trgovine električnom energijom uzimaju se podaci koje su imaoci dozvola obavezni dostavljati FERK-u u skladu sa važećim Pravilnikom o izvještavanju za imaoce dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda, nezavisne i kvalifikovane proizvođače i Operatora za OIEiEK.

(3) Referentnu cijenu električne energije utvrđuje FERK prilikom donošenja odluke o izračunu garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije."
 

Član 3.
 

Član 6. mijenja se i glasi:

 

"Član 6.

(Otkup električne energije po referentnoj cijeni)

Otkup električne energije po referentnoj cijeni vrši se u skladu sa Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast."
 

Član 4.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 07-02-1-987-6/21
28. septembra 2021. godine
Mostar


Predsjednik FERK-a
Jasmin Bešo, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

električneaenergija

cijene

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.