Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede

01.09.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 80, 01.09.2021.

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osigura- nju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/21, 17/21, 33/21 i 63/21) u članu 16. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Premija iz stava 1. ovog člana isplaćuje se do iznosa sredstava planiranih Planom korištenja sredstava i iznosi do 0,25 KM po litru za otkupljeno kravlje i do 0,40 KM po litru za otkupljeno ovčije i kozje mlijeko kojem je utvrđen kvalitet u skladu sa članom 9. Pravilnika o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i uvjetima za rad ovlašće- ne laboratorije (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, br. 81/15 i 46/18).”.

 

Član 2.

U članu 31. u stavu 5. riječi: “40.000 KM” zamjenjuju se riječima: “50.000 KM”.

 

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03-330-2321/21

1. septembra 2021. godine

Banjaluka

 

Dr. Boris Pašalić, s.r.  

Ministar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

poljoprivreda

selo

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.