Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede

07.07.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 63, 07.07.2021.

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osiguranju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/21, 17/21 i 33/21) u članu 65. u stavu 3. riječi: “200.000 KM” zamjenjuju se riječima: “250.000 KM”.

Član 2.

Član 67. mijenja se i glasi:

“(1) Pravo na podsticajna sredstva za kontrolu kvaliteta svježeg sirovog mlijeka imaju korisnici podsticaja koji učestvuju u postupku kontrole kvaliteta svježeg sirovog mlijeka i koji zaključe ugovor sa Ministarstvom.

(2) Korisnici ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva uz koji prilažu ugovor sa Ministarstvom i izvještaj o provedenoj kontroli mlijeka, kao i broju uzoraka sa ukupnim troškovima za mjesec u kojem je vršena kontrola.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana odobravaju se u iznosu do 80.000 KM mjesečno po korisniku, na osnovu rješenja direktora Agencije.”.

Član 3.

U članu 77. u st. 4. i 5. Specifikacija broj 6. zamjenjuje se novom Specifikacijom broj 6, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.01-052-4713/21

1. jula 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

PRILOG

Specifikacija broj 6.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

poljoprivreda

selo

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.