Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu sakupljanja ostalih šumskih proizvoda

Legislativa

Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu sakupljanja ostalih šumskih proizvoda

13.05.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 43, 13.5.2021.

 

Na osnovu člana 29. stav 3. i člana 77. stav 6. Zakona o šumama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/08, 60/13 i 70/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KORIŠTENJA I NAČINU SAKUPLJANJA OSTALIH ŠUMSKIH PROIZVODA

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima korištenja i načinu sakupljanja ostalih šumskih proizvoda (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 116/20) u članu 3. u stavu 5. riječ: “jednog” zamjenjuje se riječju: “dva”.

 

Član 2. Član 12. mijenja se i glasi:

“(1) Komercijalni sakupljači koji su dobili dozvolu za korištenje dužni su da obavijeste organizacioni dio korisnika na čijem se području vrši sakupljanje o planiranim aktivnostima na dnevnom nivou, i to: vrijeme ulaska na lokalitet koji je planiran za sakupljanje ostalih šumskih proizvoda, broj obučenih sakupljača koji će vršiti sakupljanje ostalih šumskih proizvoda na lokalitetu, kao i vrijeme izlaska sa lokaliteta.

(2) Organizacioni dio korisnika dužan je da preko svojih ovlašćenih lica vrši kontrolu i nadzor nad korištenjem ostalih šumskih proizvoda.

(3) Prije stavljanja u promet ostalih šumskih proizvoda organizacioni dio korisnika komercijalnim sakupljačima izdaje otpremnicu za ostale šumske proizvode.

(4) Mjesto izdavanja otpremnice je lokacija gdje komercijalni sakupljači preuzimaju ostale šumske proizvode od obučenih sakupljača.

(5) Komercijalni sakupljači dužni su obavijestiti ovlašćeno lice korisnika šuma o vremenu i lokalitetu gdje će se vršiti preuzimanje proizvoda s ciljem izdavanja otpremnice.

(6) Ostali šumski proizvodi koji se u prometu zateknu bez otpremnice oduzeće se od strane organizacionog dijela korisnika uz izdavanje odgovarajuće potvrde.

(7) Svako sakupljanje ostalih šumskih proizvoda koje se vrši suprotno odredbama ovog pravilnika smatrat će se nelegalnim.”.

 

Član 3.

U Prilogu 4. riječi: “Lavanda (Lavandula angustifolia Mill.), (plantaža),” i “Šipurak (Rosa canina L.)” brišu se.

 

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj:12.06.1-332-368/21
23. aprila 2021. godine

Banja Luka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

ostali šumski proizvodi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.