Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda

22.03.2019. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi 

 

PRAVILNIK 


O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 


1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18 i 105/18), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 19. Ostali neporezni prihodi, podtačka 19.1.3 Prihodi od iznajmljivanja, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 6. naziv prihoda "Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta" zamjenjuje se nazivom: "Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta". 

2. U poglavlju VI. DOPRINOSI, u tački 21. Doprinosi, podtačka 21.2. u stavu 5. riječi: "Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službene novine Federacije BiH" broj 13/17) i primjenjuje se od 01.01.2017. godine" zamjenjuju se riječima: "Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/19) i primjenjuje se od 01.01.2019. godine". 

U podtački 21.5. u stavu 3. riječi: "Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/17) i primjenjuje se od 01.01.2017. godine" zamjenjuju se riječima: "Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/19) i primjenjuje se od 01.01.2019. godine". 

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 05-02-1-2011-9/16
Marta 2019. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.