Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pogonima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pogonima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš

08.01.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 1/21 (8.1.2021.)

 

Na osnovu člana 117. stav 5., člana 56. stav 1. i člana 68. stav 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03 i 38/09), federalna ministrica okoliša i turizma donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POGONIMA I POSTROJENJIMA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ I POGONIMA I POSTROJENJIMA KOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJU OKOLINSKU DOZVOLU


 

Član 1.
 

U Pravilniku o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/04), član 4., stav (1) tačka a) podtačka 4. mijenja se i glasi: "Pogoni za proizvodnju hidroelektrične energije sa izlazom većim od 150 kW."
 

Član 2.
 

U Pravilniku o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/04), član 6., tačka a) podtačka 5. se briše.
 

Član 3.
 

Nadležna ministarstva kantona su dužna da usaglase svoje propise sa ovim Pravilnikom, nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.
 

Član 4.
 

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 05/02-19-314/20
28. decembra 2020. godine
Sarajevo


Ministrica
Dr. Edita Đapo, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

okoliš

pogoni

postrojenja

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.