Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu održavanja riječnih korita

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu održavanja riječnih korita

23.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 15, 23.02.2021.

 

Na osnovu člana 66. stav 3. i člana 85. stav 4. Zakona o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU ODRŽAVANjA RIJEČNIH KORITA, DISLOKACIJI I VAĐENjU MATERIJALA IZ VODOTOKA

 

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i načinu održavanja riječ- nih korita, dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 18/20 i 45/20) u članu 10. u stavu 1. tačka 16) mijenja se i glasi:
“16) jedan od instrumenata obezbjeđenja plaćanja i urednog izvršenja posla, i to: bankarsku garanciju, mjenicu ili uplatu na račun Ustanove,”.

Član 2.
U članu 11. u stavu 2. riječi: “iz člana 9. stav 3. ovog pravilnika” zamjenjuju se riječima: “koju imenuje direktor Ustanove”.
Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:
“(4) Ustanova može zaključiti ugovor bez raspisivanja javnog poziva neposrednim ugovaranjem sa izvođačem radova i u slučajevima realizacije sporazuma sa susjednom državom ili međuentitetskih sporazuma.”.
Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.
U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, poslije riječi: “elaborat” dodaju se riječi: “iz st. 3. i 4. ovog člana”.

Član 3.
U članu 12. stav 1. mijenja se i glasi:
“(1) Izvođač radova dužan je da u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora dostavi Ustanovi jedan od instrumenata obezbjeđenja iz člana 10. stav 1. tačka 16) ovog pravilnika u visini od 10% vrijednosti ugovorenog posla.”.
U stavu 2. riječi: “bankarske garancije” zamjenjuju se riječima: “instrumenta obezbjeđenja”.

Član 4.
U članu 16a. u stavu 1. riječi: “2021. godini” zamjenjuju se riječima: “2023. godini”.

Član 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.07-337-59/21
19. februara 2021. godine

Banjaluka

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

riječna korita

dislokacija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike