Pravilnik o izmjenama Pravilnika u slučajevima akcidenata na vodama

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika u slučajevima akcidenata na vodama

21.12.2018. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 61. stav 9. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), federalni ministar okoliša i turizma, uz saglasnost federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPCIMA I MJERAMA U SLUČAJEVIMA AKCIDENATA NA VODAMA I OBALNOM VODNOM ZEMLJIŠTU 

 

Član 1. 
 

U Pravilniku o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu ("Službene novine Federacije BiH" br. 71/09), mijenja se: 

(1) Član 5. stav (2) mijenja se i glasi: 

"Operativne planove iz stava (1) ovog člana za vodna područja donosi federalni ministar nadležan za vode na prijedlog nadležne "Agencije za vode". 

(2) U članu 5. briše se stav (3). 

(3) Postojeći stav (4) postaje stav (3). 
 

Član 2. 
 

U članu 8. stav (1) riječi "I kategorije" brišu se. 
 

Član 3. 
 

(1) U članu 9. postojeći stav (3) mijenja se i glasi: 

"Federalni operativni plan za incidentna zagađenja III stepena ugroženosti za pripadajuće vodno područje priprema i provodi Agencija za vode, a isti na prijedlog Agencije za vode donosi ministar, uz saglasnost federalnog ministra nadležnog za vode". 

(2) U članu 9. dodaje se novi stav (4) i glasi: 

"Kantonalni operativni plan za incidentna zagađenja I i II stepena ugroženosti nastala na području kantona priprema kantonalno ministarstvo nadležno za vode uz saradnju sa nadležnom Agencijom za vode. Provode ga operativni centri civilne zaštite u saradnji sa nadležnom Agencijom za vode, a isti na prijedlog kantonalnog ministra nadležnog za vode donosi kantonalni ministar nadležan za okoliš". 
 

Član 4 
 

U članu 10. stav (1) mijenja se i glasi: 

"Nalaganje mjera u slučaju incidentnog zagađenja vrši nadležni inspektor za vode u saradnji sa nadležnim inspektorom za okoliš." 
 

Član 5. 
 

(1) U članu 11. st. (1) i (2) brišu se, a st. (3) i (4) postaju st. (1) i (2). 

(2) U članu 11. dodaje se stav 3. i glasi: 

"Pojedinačni subjekti iz stava (1) ovog člana dužni su postupati po svojim operativnim planovima". 
 

Član 6. 

U članu 15 u stavu (1) tačka 8. mijenja se i glasi: 

"Ministar nadležan za okoliš u saradnji sa inspektorom za vode, na osnovu Izvještaja o prestanku ugroženosti od incidentnog zagađenja Grupe za donošenje odluka, proglašava prestanak provođenja mjera." 
 

Član 7. 

U članu 17. stav (1) tačka 4.mijenja se i glasi: 

"Ministar nadležan za okoliš u saradnji sa inspektorom za vode, na osnovu Izvještaja o prestanku ugroženosti od incidentnog zagađenja Grupe za donošenje odluka, proglašava prestanak provođenja mjera." 
 

Član 8. 

U članu 19. briše se stav (2). 
 

Član 9. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 04-23-554/07-1/18
Decembra/prosinca 2018. godine
Sarajevo


Ministar
Edita Đapo, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Pravilnik

vode

vodno zemljište

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.