Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o ruralnom razvoju

Legislativa

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o ruralnom razvoju

20.09.2019. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 69

 

Na osnovu člana 20. stav (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA

I NAČINU OSTVARENJA NOVČANIH PODRŠKI PO

MODELU RURALNOG RAZVOJA

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), (u daljem tekstu: Pravilnik), u članu 2. tačka n) riječi: "starosti od 12 do 24 mjeseca" brišu se.

 

Član 2.

U članu 20. u stavu (4) tačka e) Pravilnika, iza riječi "domaće" dodaju se riječi: "institucije, (do momenta stavljanja u funkciju uzgojno selekcijskog rada, za rasplodnu stoku porijeklom iz Bosne i Hercegovine dostavlja se pasoš životinje)".

 

Član 3.

U Aneksu VI - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u rasplodnu stoku (ZZP-RS), a koji čini sastavni dio ovog Pravilnika, u dijelu 3. Popis dokumenata, u odjeljku 3.4 iza riječi "institucije" dodaju se riječi: "(do momenta stavljanja u funkciju uzgojno selekcijskog rada, za rasplodnu stoku porijeklom iz Bosne i Hercegovine dostavlja se pasoš životinje)".

 

Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 04-1-02/1-1301/19

Septembra 2019. godine

 

Ministar

Mr. sc. Šemsudin Dedić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

ruralni razvoj

novčane podrške

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.