Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na naknadu štete

Legislativa

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na naknadu štete

27.05.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 48, 27.05.2021.

 

Na osnovu člana 58. stav 8. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima za ostvarivanje prava na naknadu štete ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/20) u članu 2. ispred riječi: “izvori" dodaje se broj: “1" u obostranoj zagradi.

Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

“(2) Pravo na sredstva za naknadu štete iz člana 1. ovog pravilnika imaju pravna i fizička lica (u daljem tekstu: vlasnici životinja) sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, koji posjeduju objekte u kojima se obavlja veterinarska djelatnost na teritoriji Republike Srpske, i koji ispunjavaju uvjete propisane ovim pravilnikom.”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. mijenja se i glasi:

“(2) Veterinarski inspektor podnosi Ministarstvu zahtjev za formiranje komisije za procjenu štete, uz koji dostavlja pozitivan nalaz i zapisnik kojim na imanju utvrđuje ispunjenost uvjeta za ostvarivanje prava na naknadu štete, potpisan od strane vlasnika životinja, u skladu sa stavom 1. ovog člana.".

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske". 

 

Broj: 12.05-335-395/21

20. maja 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

naknada štete

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.