Pravilnik o izmjeni podnošenja prijava za upis u Jedinstveni sistem registracije

Legislativa

Pravilnik o izmjeni podnošenja prijava za upis u Jedinstveni sistem registracije

11.12.2019. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 93/19 [11.12.2019.]

 

Na osnovu člana 16. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16), federalni ministar finansija donosi 

 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENI PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA 

 

Član 1. 

U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17 i 53/19), obrazac JS3100 Prijava/Promjena/Odjava osiguranja, koji čini sastavni dio Pravilnika, zamjenjuje se novim obrascem sa istom oznakom koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

 

Član 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 

Broj 04-02-2-9184/19

Decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Ministrica

Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.