Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontroli medicinskih sredstava

Legislativa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontroli medicinskih sredstava

17.10.2019. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 41/19 [17.10.2019.]

 

Na osnovu člana 66. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 11. stav (4) Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/04, 11/06, 16/11 i 38/18), ministrica zdravstva Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KONTROLI PROPISIVANJA, IZRADE, ISPORUKE, PREUZIMANJA I KORIŠTENJA MEDICINSKIH SREDSTAVA

 

Član 1. (Izmjena člana 3.)
 

U Pravilniku o kontroli propisivanja, izrade, isporuke, preuzimanja i korištenja medicinskih sredstava ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 53/18) član 3. mijenja se i isti glasi:
 

"Član 3.

(1) Ministar zdravstva Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministar) imenuje rješenjem dvije komisije za kontrolu propisivanja, izrade, isporuke, preuzimanja i namjenskog korištenja medicinskog sredstva (u daljem tekstu: Komisije), koje vrše neposredni nadzor i kontrolu izvršavanja ugovorenih obaveza kod ugovornih isporučilaca.

(2) Komisije iz prethodnog stava se sastoje od tri člana. Jednu komisiju čine doktor medicine i magistar farmacije iz reda uposlenika Ministarstva i jedan predstavnik Udruženja "Savez ratnih vojnih invalida" Kantona Sarajevo, kao korisnika usluga, a drugu komisiju čine doktor medicine i magistar farmacije iz reda uposlenika Ministarstva i jedan predstavnik Udruženja ratnih vojnih invalida - paraplegičara Kantona Sarajevo, kao korisnika usluga.

(3) Komisije se imenuju na mandat od 1 (jedne) godine.

(4) Komisije donose poslovnik o svom radu.

(5) Komisije su nadležne za kontrolu koja obuhvata:

a) propisivanje medicinskih sredstava od strane doktora specijalista koji preporučuje medicinsko sredstvo,

b) poštivanja indikacionih područja za propisivanje medicinskog sredstva, cijena i rokova isporuke,

c) poštivanje utvrđenog standarda kvalitete medicinskih sredstava prilikom izdavanja,

d) izdavanje medicinskih sredstava od strane ugovornih isporučilaca, izdavanja vrste i količine medicinskih sredstava odobrene od strane propisivača i odobrene od strane Ministarstva,

e) izvršavanje obaveza ugovornih isporučilaca,

a u cilju preduzimanja odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja uočenih nepravilnosti."
 

Član 2. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 10-02-40483-1/18
04. oktobra 2019. godine
Sarajevo


Ministrica
Prof. dr. sci. med. Amela Sofić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

medicinska sredstva

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.