naučnoistraživačka

Legislativa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima za finansiranje programa naučnoistraživačke saradnje

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje

14.10.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92, 14.10.21021.

 

Na osnovu člana 20, a u vezi sa članom 17. tačka z) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 33/14, 66/18 i 84/19), i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, 6. oktobra 2021. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA OSTVARIVANjE I FINANSIRANjE PROGRAMA MEĐUNARODNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE SARADNjE

 

Član 1.

U Pravilniku o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 104/18 i 20/20) poslije člana 6. dodaje se novi član 6a, koji glasi:

“Član 6a.

Prijave korisnika koji nisu opravdali namjenski utrošak finansijskih sredstava dodijeljenih od Mini- starstva u prethodnim konkursima po ovom programu, a do dana objave konkursa, neće biti razmatrane.”.

Član 2.

U članu 22. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Ministarstvo, za učešće u Okvirnim programima, finansijski podržava pripremne aktivnosti na izradi projektnih prijedloga i odobrene projekte, pri čemu se, prvenstveno, pruža podrška prijavama za program Horizont Evropa i koordinatora koji u prethodnom periodu nisu finansijski podržani.”.

U stavu 2. tačka 2. mijenja se i glasi:

“2) dokaz da je konkursnu dokumentaciju primila Evropska komisija.”.

U stavu 3. tačka 3. briše se.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 19.02/020-2880/21

6. oktobra 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Mr Srđan Rajčević, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

naučnoistraživačka saradnja

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.