Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima

Legislativa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima

01.09.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 80, 01.09.2021.

 

Na osnovu člana 26. st. 1. i 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, broj: 04.KF/414-189/21, od 8. juna 2021. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U UVJETIMA IZAZVANIM PANDEMIJOM VIRUSA KORONA

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u uvjetima izazvanim pandemijom virusa korona (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 56/21 i 77/21) u članu 6. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Pravo na novčana sredstva podrške za voćarsku proizvodnju ostvaruju korisnici koji u RPG-u imaju upisane voćne zasade, za zasnivanje zasada jabuke površine od 0,7 ha do 1 ha ili zasada kruške, šljive ili breskve površine 1 ha, pri čemu broj sadnica po jednom proizvođaču iznosi:

1) 3.000 sadnica jabuke, ili 2) 2.000 sadnica kruške, ili 3) 1.200 sadnica šljive, ili 4) 1.200 sadnica breskve.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.01-052-5980/21

25. augusta 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.