Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom obrazovanju u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

Legislativa

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom obrazovanju u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

30.04.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH broj 27/21 (30.4.2021.)

 

Na osnovu člana 37. stav (2), a u vezi s čl. 20. stav (5), 25. stav (3) i 28. stav (3) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, Službeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 22/16), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGRAMU STRUČNOG OBRAZOVANJA, ORGANIZACIJI I USLOVIMA PROVOĐENJA PRAKTIČNE OBUKE I USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZAVODSKIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.
 

U članu 8. stav (4) Pravilnika o programu stručnog obrazovanja, organizaciji i uslovima provođenja praktične obuke i uslovima, načinu i programu polaganja stručnog ispita zavodskih službenika u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 87/18) (u daljem tekstu: Pravilnik), mijenja se i glasi:

"(4) Pristupanjem stručnom ispitu u smislu odredbi ovog pravilnika smatra se podnošenje urednog zahtjeva Ministarstvu pravde. Zavodski službenici - vježbenici su dužni pristupiti stručnom ispitu u roku od tri mjeseca po isteku pripravničkog staža.

 

Član 2.
 

Iza člana 34. Pravilnika dodaje se novi član 34a. koji glasi:

"Član 34a.

(Izuzeće od primjene za tek otvoreni Zavod)

(1) U slučajevima polaganja stručnog ispita vježbenika koji su primljeni u roku od godinu dana od dana stavljanja Zavoda u funkciju, Zavod je dužan podnijeti prijavu Ministarstvu pravde u roku od tri mjeseca od isteka vježbeničkog rada, a tada su vježbenici dužni pristupiti polaganju u roku koji im odredi Ministarstvo pravde BiH osim u izuzetno opravdanim slučajevima, a najduže u roku od godinu dana od dana isteka vježbeničkog rada.

(2) Za vrijeme isteka vježbeničkog rada do određivanja termina stručnog ispita od strane Ministarstva pravde, vježbenicima se produžava vježbenički ugovor do polaganja ispita pred Ministarstvom pravde.

 

Član 3.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom potpisivanja, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
 

 

Broj 01-02-2-10381/18
16. aprila 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Josip Grubeša, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.