Pravilnik o kriterijima za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone

Legislativa

Pravilnik o kriterijima za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone

15.06.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 54, 15.06.2021.

 

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o slobodnim zonama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/21) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar privrede i preduzetništva donosi

 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA OCJENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI OSNIVANJA SLOBODNE ZONE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja i promjene granica slobodne zone na teritoriji Republike Srpske.

 

Član 2.

Ministarstvo privrede i preduzetništva vrši ocjenu ekonomske opravdanosti osnivanja slobodne zone na osnovu sljedećih kriterija:

1)         planirani obim ukupnih investicionih ulaganja za potrebe rada slobodne zone,

2)         uticaj planiranog obima proizvodnje robe i pružanja usluga u slobodnoj zoni na razvoj određenog područja,

3)         plan zapošljavanja u slobodnoj zoni,

4)         plan transfera savremenih tehnologija u slobodnoj zoni,

5)         vrijednost robe koja se planira izvesti iz slobodne zone.

 

Član 3.

Kriterij planirani obim ukupnih investicionih ulaganja, domaćih i stranih, ekonomski je opravdan ako planirana vrijednost izgradnje infrastrukture i objekata za potrebe rada slobodne zone, ulaganja u opremu i drugo prelazi iznos od tri miliona konvertibilnih maraka, od čega u prvoj godini rada slobodne zone iznosi najmanje jedan milion konvertibilnih maraka.

 

Član 4.

Kriterij uticaj planiranog obima proizvodnje robe i pružanja usluga u slobodnoj zoni na razvoj određenog područja ekonomski je opravdan ako se ocijeni da:

1)         poslovanje u slobodnoj zoni doprinosi razvoju određenog područja, a posebno nedovoljno razvijenih područja Republike Srpske ili

2)         obavljanje privrednih djelatnosti u slobodnoj zoni pozitivno utiče na razvoj privrednih subjekata koji posluju van granica slobodne zone.

 

Član 5.

Kriterij plan zapošljavanja u slobodnoj zoni ekonomski je opravdan ako se u slobodnoj zoni:

1)         planira zaposliti najmanje 100 radnika u prve dvije godine njenog rada,

2)         planira zapošljavanje radnika viših stručnih kvalifikacija i lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

 

Član 6.

Kriterij plan transfera savremenih tehnologija u slobodnoj zoni ekonomski je opravdan ako nabavka sredstava za poslovanje obuhvaća i opremu kojom se vrši transfer savremenih tehnologija.

 

Član 7.

Kriterij vrijednost robe koja se planira izvesti iz slobodne zone ekonomski je opravdan ako se najmanje 50% od ukupne vrijednosti proizvedene robe, koja napušta slobodnu zonu u periodu od 12 mjeseci, planira plasirati u inozemstvo.

 

Član 8.

Osnivanje slobodne zone ekonomski je opravdano ako je svaki kriterij propisan čl. od 3. do 7. ovog pravilnika pozitivno ocijenjen.

 

Član 9.

Kriteriji za ocjenu ekonomske opravdanosti utvrđeni ovim pravilnikom primjenjuju se i na promjenu granica slobodne zone.

 

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj: 18.06-052-4012/21

3. juna 2021. godine   

Banjaluka

 

 

Ministar,

Vjekoslav Petričević,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

slobodne zone

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.