Pravilnik o načinu prikupljanja podataka o stanju sigurnosti saobraćaja

Legislativa

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka o stanju sigurnosti saobraćaja

25.07.2019. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

 

Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 30, četvrtak, 25. jula 2019. godine

 

Ministarstvo saobraćaja

 

Na osnovu člana 66. i 67. Stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 102. stav (2) tačka b) Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 30/17 i 46/17), ministar saobraćaja Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU PRIKUPLJANJA, EVIDENTIRANJA I PRAĆENJA PODATAKA O STANJU SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA

 

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi i način prikupljanja, evidentiranja i praćenja podataka o stanju sigurnosti saobraćaja.

 

Član 2.

(Značenje pojmova)

Pojedini izrazi korišteni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a)            Davaoci podataka su organi uprave, upravitelji cesta, kantonalne javne ustanove, javna preduzeća kao i pravna lica koja u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti prikupljaju i evidentiraju podatke od značaja za sigumost saobraćaja,

b)           Korisnik podataka je ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo - Sektor za sigumost saobraćaja.

 

POGLAVLJE II - NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Član 3.

(Postupak prikupljanja podataka)

(1)          Korisnik podataka prikuplja podatke, obrađuje iste, analizira i dostavlja periodične izvještaje o stanju sigumosti saobraćaja u Kantonu Sarajevo Vladi Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) i Vijeću za sigumost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Vijeće).

(2)          Podatke o registrovanim vozilima, vozačima, izrečenim sankcijama u saobraćaju, saobraćajnim nezgodama, povredama nastalim u saobraćajnim nezgodama dostavlja korisniku podataka, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: MUP),

(3)          Podatke o intenzitetu i strukturi saobraćaja, potrebne podatke o stanju cesta dostavlja korisniku podataka nadležni upravitelji cesta,

(4)          Podatke o auto školama (nazivi, broj registrovanih auto škola, broj izdatih dozvola za instruktore vožnje, broj izdatih licenci za predavače teorijske nastave, broj izdatih licenci za ispitivače iz teoretske nastave, ispitivače iz upravljanja motomim vozilom, broj izdatih licenci ispitivača iz poznavanja prve pomoći, izvještaje o polaganju ispita za vozača motomih vozila) dostavlja Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo - Sektor za saobraćaj i edukaciju,

(5)          Podatke o broju izvršenih redovnih, preventivnih, vanrednih tehničkih pregleda motomih vozila i o ispunjavanju tehničko eksploatacionih uslova vozila dostavlja stručna institucija za kontrolu rada tehničkih stanica,

(6)          Podatke o osiguranju vozila dostavlja agencija za nadzor osiguranja FBiH i Žaštitni fond osiguranja FBiH,

(7)          Korisnik podataka može zatražiti podatke bitne za sigumost saobraćaja iz ostalih baza podataka drugih institucija za koje se ukaže potreba pristupa, a u skladu sa važećim zakonskim aktima,

(8)          Obaveza davaoca podataka je da dostavljaju podatke kvartalno najkasnije 15 dana po završetku kvartala,

(9)          Podaci se dostavljaju u zahtijevanoj pisanoj ili elektronskoj formi na odgovarajućem mediju (CD, DVD) ili kao dodatak elektronske pošte,

(10)        Forme obrazaca za izvještavanje su date kao prilog i čine sastavni dio ovog pravilnika.

 

Član 4.

(Pravo pristupa podacima)

Pravo pristupa podacima podliježe ograničenjima u skladu sa odredbama odgovarajućih propisa o zaštiti tajnih i ličnih podataka.

 

Član 5.

(Obradivanje i objavljivanje podataka)

(1)          Korisnik podataka obrađuje i objavljuje dobijene podatke bez prethodne saglasnosti i obavještavanja davaoca podataka.

(2)          Za objavljivanje podataka u izvomom obliku, bez njihovog obradivanja i dovođenja u vezu sa drugim podacima koji se odnose na sigumost saobraćaja korisnik je obavezan pribaviti saglasnost davaoca podataka.

(3)          Nakon dobijanja i obrade, prilikom objavljivanja podataka, obavezan je navesti da je korisnik podataka izvor podataka.

(4)          Korisnik podataka odgovara za tačnost objavljenih podataka.

 

Član 6.

(Omogućavanje pristupa podacima)

Korisnik podataka, u skladu sa zakonom, omogućava pristup podacima organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima za upravljanje putevima, Auto-moto savezu, naučnoistraživačkim i drugim ustanovama i pravnim licima.

 

Član 7.

(Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva uključivanje oba spola.

 

Član 8.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 04-02-22529/19

30. maja 2019. godine 

Sarajevo             

 

Ministar

Adnan Šteta, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

sigurnost saobraćaja

pravilnik

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.