Pravilnik o obliku obrasca i sadržaju podataka o trgovini, trgovinskoj mreži

Legislativa

Pravilnik o obliku obrasca i sadržaju podataka o trgovini, trgovinskoj mreži

22.05.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 48, 22.05.2020. godine

 

Na osnovu člana 100. stav 5. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 12. maja 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O OBLIKU OBRASCA I SADRŽAJU PODATAKA O TRGOVINI, TRGOVINSKOJ MREŽI, CIJENAMA, PROMJENI CIJENA ROBE I USLUGA, ZALIHAMA I MARŽI

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se oblik obrasca i sadržaj podataka o trgovini i trgovinskoj mreži, cijenama, promjeni cijena robe i usluga, zalihama i marži.

Član 2.

(1) Trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i trgovine na malo i trgovci koji pružaju trgovinske usluge trgovačkog centra i tržnice na malo dostavljaju Ministarstvu trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) podatke o trgovini i trgovinskoj mreži.

(2) Obrazac sa podacima o trgovini i trgovinskoj mreži za trgovce koji obavljaju trgovinsku djelatnost, odnosno trgovinu na veliko i trgovinu na malo sadrži:

1) poslovno ime privrednog društva, odnosno firmu preduzetnika,

2) sjedište privrednog društva, odnosno sjedište preduzetnika,

3) sjedište poslovne jedinice privrednog društva, odnosno sjedište izdvojenog poslovnog prostora preduzetnika ako djelatnost obavlja u poslovnoj jedinici, odnosno u izdvojenom poslovnom prostoru,

4) oblik trgovine i vrstu prodajnog objekta u kom trgovac obavlja trgovinu na veliko, odnosno trgovinu na malo,

5) površinu prodajnog objekta u metrima kvadratnim (m2).

(3) Obrazac sa podacima o trgovini i trgovinskoj mreži za trgovce koji pružaju trgovinsku uslugu trgovački centar i tržnice na malo sadrži:

1) poslovno ime trgovca koji pruža trgovinsku uslugu,

2) sjedište trgovca,

3) adresu trgovačkog centra, odnosno tržnice na malo,

4) ukupnu površinu trgovačkog centra, odnosno tržnice na malo u metrima kvadratnim (m2),

5) ukupan broj poslovnih prostora u trgovačkom centru i površinu u metrima kvadratnim (m2) za svaki poslovni prostor u trgovačkom centru u kom se obavlja trgovina na malo i pružaju trgovinske usluge,

6) ukupan broj prodajnih mjesta u tržnici na malo.

(4) Promjene podataka o trgovini i trgovinskoj mreži iz st. 2. i 3. ovog člana trgovci iz stava 1. ovog člana dostavljaju Ministarstvu.

(5) Sadržaj obrasca o podacima iz stava 2. ovog člana je u prilozima 1 i 2 ovog pravilnika, koji čine njegov sastavni dio.

(6) Sadržaj obrasca o podacima iz stava 3. ovog člana je u prilozima 3 i 4 ovog pravilnika, koji čine njegov sastavni dio.

Član 3.

(1) Trgovci koji obavljaju trgovinsku djelatnost trgovinu na veliko i trgovinu na malo naftnim derivatima dostavljaju Ministarstvu obavijesti o cijenama i promjeni cijena naftnih derivata.

(2) Obavijest o cijenama naftnih derivata iz stava 1. ovog člana dostavlja se na propisanom obrascu, koji sadrži:

1) poslovno ime trgovca;

2) oblik trgovine: trgovina na veliko, trgovina na malo;

3) sjedište trgovca;

4) sjedište poslovne jedinice trgovca ako djelatnost obavlja u poslovnoj jedinici;

5) vrstu naftnog derivata:

1. bezolovni motorni benzin,

2. dizel-goriva,

3. ulje za loženje / lož-ulje (El i Ls),

4. ulje za loženje / lož-ulje (lako, srednje i teško),

5. tečni naftni gas (plin) - auto-gas (auto-plin) koji se koristi za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem,

6. tečni naftni gas (propan-butan plin),

7. gas u bocama (plin u bocama) za domaćinstvo;

6) cijenu po vrstama naftnih derivata (veleprodajna i maloprodajna cijena) na posljednji dan u mjesecu za tekući mjesec;

7) datum slanja podataka.

(3) Obavijest o promjeni cijena naftnih derivata iz sta- va 1. ovog člana dostavlja se na propisanom obrascu, koji sadrži:

1) poslovno ime trgovca;

2) oblik trgovine: trgovina na veliko i trgovina na malo;

3) sjedište trgovca;

4) sjedište poslovne jedinice trgovca ako djelatnost obavlja u poslovnoj jedinici;

5) vrstu naftnog derivata:

1. bezolovni motorni benzin,

2. dizel-goriva,

3. ulje za loženje / lož-ulje (El i Ls),

4. ulje za loženje / lož-ulje (lako, srednje i teško),

5. tečni naftni gas (plin) - auto-gas (auto-plin) koji se koristi za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem,

6. tečni naftni gas (propan-butan plin),

7. gas u bocama (plin u bocama) za domaćinstvo;

6) raniju cijenu naftnih derivata (veleprodajna i maloprodajna cijena);

7) novu cijenu naftnih derivata (veleprodajna i maloprodajna cijena);

8) datum slanja podataka;

9) datum početka primjene nove cijene naftnih derivata.

(4) Sadržaj obrasca o podacima iz st. 2. i 3. ovog člana je u prilozima 5, 6, 7 i 8 ovog pravilnika, koji čine njegov sastavni dio.

Član 4.

(1) Trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i trgovine na malo naftnim derivatima dostavljaju Ministarstvu obavijest o marži i promjenama marži naftnih derivata.

(2) Obavijest o marži i promjenama marži naftnih derivata iz stava 1. ovog člana dostavlja se na propisanom obrascu, koji sadrži:

1) poslovno ime trgovca;

2) oblik trgovine: trgovina na veliko, trgovina na malo;

3) sjedište trgovca;

4) sjedište poslovne jedinice trgovca ako djelatnost obavlja u poslovnoj jedinici;

5) vrstu naftnog derivata:

1. bezolovni motorni benzin,

2. dizel-goriva,

3. ulje za loženje / lož-ulje (El i Ls),

4. ulje za loženje / lož-ulje (lako, srednje i teško),

5. tečni naftni gas (plin) - auto-gas (auto-plin) koji se koristi za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem,

6. tečni naftni gas (propan-butan plin),

7. gas u bocama (plin u bocama) za domaćinstvo;

6) raniju maržu naftnih derivata (veleprodajna i maloprodajna cijena);

7) novu maržu (veleprodajna i maloprodajna cijena);

8) datum slanja podataka;

9) datum početka primjene nove marže.

(3) Obrazac sa podacima iz stava 2. ovog člana je u prilozima 9 i 10 ovog pravilnika, koji čine njegov sastavni dio.

Član 5.

(1) Trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i trgovine na malo naftnim derivatima dostavljaju Ministarstvu obavijest o zalihama naftnih derivata.

(2) Obavijest o zalihama naftnih derivata iz stava 1. ovog člana dostavlja se na propisanom obrascu, koji sadrži:

1) poslovno ime trgovca;

2) oblik trgovine: trgovina na veliko, trgovina na malo;

3) sjedište trgovca;

4) sjedište poslovne jedinice trgovca ako djelatnost oba- vlja u poslovnoj jedinici;

5) vrstu naftnog derivata:

1. bezolovni motorni benzin,

2. dizel-goriva,

3. ulje za loženje / lož-ulje (El i Ls),

4. ulje za loženje / lož-ulje (lako, srednje i teško),

5. tečni naftni gas (plin) - auto-gas (auto-plin) koji se koristi za pogon motora sa unutrašnjim sagorijevanjem,

6. tečni naftni gas (propan-butan plin),

7. gas u bocama (plin u bocama) za domaćinstvo;

6) količinu zaliha naftnih derivata, u litrama, na posljednji dan u mjesecu za tekući mjesec;

7) datum posljednje nabavke po vrstama naftnog derivata;

8) datum slanja podataka.

(3) Obrazac sa podacima iz stava 2. ovog člana je u prilozima 11 i 12 ovog pravilnika, koji čine njegov sastavni dio.

Član 6.

Podatke iz člana 2. st. 2. i 3. ovog pravilnika trgovci dostavljaju Ministarstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 7.

(1) Trgovci koji počinju obavljanje trgovinske djelatnosti, odnosno trgovine na veliko i trgovine na malo i trgovci koji pružaju trgovinske usluge trgovačkog centra i tržnice na malo podatke iz člana 2. st. 2. i 3. ovog pravilnika dostavljaju Ministarstvu u roku od 15 dana od dana počinjanja obavljanja djelatnosti.

(2) Trgovci koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i trgovine malo i trgovci koji pružaju trgovinske usluge trgovačkog centra i tržnice na malo dostavljaju Ministarstvu promjene podataka iz člana 2. st. 2. i 3. ovog pravilnika u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Član 8.

(1) Podatke iz člana 3. stav 2. i člana 5. stav 2. ovog pravilnika trgovci dostavljaju Ministarstvu do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Podatke o promjeni cijena i promjeni marži naftnih derivata iz člana 3. stav 3. i člana 4. stav 2. ovog pravilnika trgovci dostavljaju Ministarstvu najkasnije narednog dana od dana primjene nove cijene, odnosno marže.

(3) Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana Ministarstvu se dostavljaju pisanim putem ili elektronskim putem na internet adresu (e-mail): trgovina@mtt.vladars.net.

Član 9.

Svi dostavljeni podaci smatraju se povjerljivim i neće se pojedinačno objavljivati u bilo kom obliku u skladu sa Za- konom o trgovini.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14-06-020-1510/2020

12. maja 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Suzana Gašić, s.r.  

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.