al
Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, CZ

Legislativa

Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, CZ

15.02.2019. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 145. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), direktor Federalne uprave civilne zaštite donosi 

 

PRAVILNIK 

O ODJEĆI I OBUĆI, OZNAKAMA SPECIJALNOSTI I KOMANDNIH DUŽNOSTI, UPOTREBI ZNAKA CIVILNE ZAŠTITE I IDENTIFIKACIONOJ ISKAZNICI ZA PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠTITE 

 

I - OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet pravilnika) 
 

Ovim pravilnikom propisuju se odjeća i obuća, kao i dopunski dijelovi odjeće i oprema pripadnika civilne zaštite, tehničke karakteristike, obilježavanje, način zaduženja, održavanje i rokovi upotrebe, upotreba znaka civilne zaštite, oznake specijalnosti i komandnih dužnosti te veličina i sadržaj identifikacijske iskaznice za pripadnike civilne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). 
 

Član 2. 
(Odjeća, obuća, dopunski dijelovi odjeće i oprema civilne zaštite) 
 

(1) Prilikom obavljanja zadataka civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nereća nosi se odjeća i obuća, kao i dopunski dijelovi odjeće i oprema civilne zaštite u skladu sa odredbama ovog pravilnika. 

(2) Odjeća, obuća i oprema iz stava (1) ovog člana ista je za sve pripadnike štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite opće i specijalizirane namjene i povjerinike civilne zaštite (u daljem tekstu: pripadnici civilne zaštite), bez obzira na njihovu vrstu, namjenu i nivo vlasti na kome su organizovani, osim za pripadnike službi zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite iz stava (3) ovog člana. 

(3) Pripadnici službe zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite za prvu medicinsku pomoć te Crvenog križa imaju obavezu na svojoj odjeći istaknuti oznaku specijalnosti pripadnika službe zaštite i spašavanja odnosno jedinice civilne zaštite specijalizirane namjene za prvu medicinsku pomoć, odnosno Crveni križ u skladu sa odredbom člana 36. ovog pravilnika. 
 

Član 3. 
(Obilježavanje specijalnosti i komandne dužnosti) 
 

Specijalnosti i komandne dužnosti pripadnika civilne zaštite obilježavaju se posebnim oznakama u skladu sa odredbama ovog pravilnika. 
 

Član 4. 
(Obilježavanje odjeće i opreme, objekata, materijalno - tehničkih i transportnih sredstva) 
 

Odjeća i oprema civilne zaštite, kao i objekti te materijalno - tehnička i transportna sredstva koja se koristi za potrebe civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nereća obilježavaju se znakom raspoznavanja civilne zaštite (u daljem tekstu: znak civilne zaštite) na način propisan ovim pravilnikom. 
 

Član 5. 
(Identifikacijska iskaznica za pripadnike civilne zaštite) 
 

(1) Pripadnici civilne zaštite nose identifikacijsku iskaznicu, koja se izrađuje, izdaje i koristi na način propisan ovim pravilnikom. 

(2) Identifikacjska iskaznica iz stava (1) ovog člana predstavlja javnu ispravu kojom pripadnik civilne zaštite dokazuje svoj identitet, službenu dužnost i ovlaštenja predviđena Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10). 
 

 

II - ODJEĆA I OBUĆA, DOPUNSKI DIJELOVI ODJEĆE I OPREMA PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE 

1. Odjeća i obuća civilne zaštite 

Član 6. 
(Dijelovi odjeće i obuća) 
 

(1) Odjeća i obuća civilne zaštite (u daljem tekstu: uniforma) jedinstvena je za sve pripadnike civilne zaštite i ista je za muškarce i za žene. 

(2) Dijelovi uniforme iz stava (1) ovog člana su: 

a) jakna sa podjaknom, 

b) košulja dugih rukava, 

c) košulja kratkih rukava, 

d) zimske pantalone, 

e) ljetne pantalone, 

f) radna polo-majica, 

g) radna podmajica kratkih rukava, 

h) zimska kapa, 

i) kačket, 

j) zaštitne rukavice, 

k) radni opasač, 

l) radna kišna kabanica, 

m) duboke čizme. 
 

2. Dopunski dijelovi odjeće i oprema civilne zaštite 
 

Član 7. 
(Dopunska odjeća i oprema) 
 

(1) Pored uniforme iz člana 6. stav (2) ovog pravilnika pripadnici civilne zaštite imaju i dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite i to: 

a) višenamjenski radni prsluk, 

b) ranac za pakovanje uniforme civilne zaštite. 

(2) Pripadnici službi zaštite i spašavanja odnosno jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene, u zavisnosti od vrste i specifičnosti zadataka koje obavljaju mogu imati i drugu dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite koja se utvrđuje ličnom i materijalnom formacijom te službe odnosno jedinice. 
 

 

III - TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, OBILJEŽAVANJE, NAČIN ZADUŽENJA, ODRŽAVANJE I ROKOVI UPOTREBE 

1. Boja, izgled, kroj, sirovinski sastav i druge tehničke karakteristike uniforme i obuće civilne zaštite 

Član 8. 
(Boja uniforme i obuće) 
 

(1) Osnovna boja tkanine za uniformu i opremu civilne zaštite je tamnoplava, s tim da neki dijelovi uniforme i opreme mogu biti i crne boje. 

(2) Boja postave, gajtana i patentnih zatvarača na uniformi prilagođava se osnovnim bojama. 

(3) Boja dubokih čizama je crna. 
 

Član 9. 
(Jakna sa podjaknom) 
 

Jakna civilne zastite predviđena je za sve vremenske uslove i sastoji se iz vanjske jakne i podjakne. 
 

Član 10. 
(Vanjska jakna) 
 

(1) Vanjska jakna (u daljem tesktu jakna) je klasičnog ravnog kroja u kombinaciji tamno plave i žute boje, postavljena, sa uloškom, dugih rukava sa manžetnama i kapuljačom sa patent zatvaračem koja se može složiti u kragnu ili po potrebi skinuti. 

(2) Vodonepropusnost i vodoodbojnost, postojanost boje na znoj, postojanost boje na pranje i postojanost boje na otiranje (m/s) tamno plavog i žutog dijela jakne mora zadovoljiti međunarodne standarde. 

(3) Jakna se naprijed kopča sa dva patent zatvarača čiji je pokretni mehanizam - ključ izrađen od metala radi duže i bolje postojanosti. Kompletan mehanizam patent zatvarača sakriven je lajsnom lijeve prednjice širine 6 cm, a na desnoj prednjici je prekriven lajsnom širine 5 cm koje se kopčaju sa dva drikera u donjem i gornjem dijelu lajsni. Između drikera lajsne se kopčaju sa postavljenih pet čičak traka (dužine 5 cm i širine 12 cm) koje su ravnomjerno raspoređene dužinom lajsne i služe za dodatno skriveno kopčanje. Kao i jakna i sama lajsna je u kombinaciji žute i tamno plave boje. Žuta je u gornjem, a tamno plava u donjem dijelu. 

(4) Na donjem dijelu jakne, uključujući i lajsne, našivena je fluorescentna traka (širine 7,5 cm) koja je oivičena žutom bojom na obje strane (širine 0,5 cm) i cijelom dužinom te središnjim dijelom trake obilježena identičnom žutom bojom (širine 1,2 cm), također cijelom dužinom. 

(5) Na središnjem dijelu jakne, uključujući i lajsne našivena je fluorescentna traka (širine 7,5 cm) koja je oivičena žutom bojom na obje strane (širine 0,5 cm) i cijelom dužinom te središnjim dijelom trake obilježena identičnom žutom bojom (širine 1,2 cm) također cijelom dužinom. Na lajsni lijeve prednjice iznad šava satla je našivena španga crne boje, horizontalno (visine 2,5 cm, širine 6 cm). Ispod lajsne lijeve prednjice 17 cm od vrha kragne pored mehanizma patent zatvarača postavljen je skriveni džep čiji je promjer otvora i dubine sa po 17 cm. Na lajsne jakne u gornjem dijelu su našivene kombinacije u žutoj boji. Na donjem dijelu lajsne od dužine 5,5 cm i kod našivene kombinacije, u donjem dijelu našivene su fluorescentne trake (širine 7,5 cm). Na desnoj prednjici ispod patent zatvarača je našivena donja lajsna (širine 3,5 cm) koja je u gornjem dijelu kod kragne obložena materijalom. Prednjice su krojene u kombinaciji iz tri dijela. Gornji dijelovi i satlovi su krojeni u žutoj boji. U šavu satla su ušivene fluorescentne sive paspul trake (širine 0,3 cm) koje se protežu cijelom širinom jakne uključujući i rukave. 

(6) U prsnom dijelu jakne, ispod satla našivna su dva skrivena džepa koja se otvaraju sa prednje strane prema unutrašnjosti, patent zatvaračem dužine 28 cm koji je prekriven sa lajsnom džepa (širine 2,5 cm). Unutar desnog našivenog džepa je ušivena paspulirana mrežica-đepovina koja je po sredini proštepana i formira dva podioka. Na prsnom dijelu prednjice iznad šava satla je našivena španga crne boje hotizontalno (visine 2,5 cm, širine 5 cm) na koju se postavlja oznaka komandne dužnosti i specijalnosti. 

(7) Na desnom našivenom grudnom džepu ispod satla 1 cm našivena je nosiva meka-ženska čičak traka (širine 4 cm i dužine 13,5 cm) na koju se postavlja druga traka na kojoj je narandžastom bojom slova izvezeno ili tkano ime i prezime i krvna grupa korisnika. 

(8) Na lijevom našivenom grudnom džepu su formirana dva otvora džepa koji se zatvaraju sa patent zatvaračem. Jedan otvor džepa je formiran ispod satla 1 cm koji se zatvara patent zatvaračem dužine 12 cm koji je prekriven sa lajsnom (dužine i širine 2 cm), a drugi paspulirani otvor džepa je formiran u predjelu orukavlja koji se zatvara sa patent zatvaračem dužine 12 cm sa dva ključa. Unutar lijevog našivenog džepa je ušivena paspulirana mrežica-đepovina. Unutrašnjost džepa lijeve prednjice je obložen materijalom koji omogućava postavljanje futrola pomoću čičak trake. 

(9) U donjem dijelu jakne 5 cm od dna jakne su našivena dva džepa sa patnama koje se kopčaju sa dvije grube - muške čičak trake (širine 2 cm i dužine 4 cm). Dimenzija našivenih džepova je širine 23,5 cm i dužine 23 cm. Poklopac džepova je širine 24 cm i dužine 10 cm. Donji džepovi imaju otvore i sa bočnih strana koji su unutra obloženi sa materijalom. Širina otvora džepa - podioka su dva prednja po 6 cm, a širina trećeg otvora-podioka džepa je 9 cm. Na džepu sa tri podjeljena otvora su našivene dvije meke-ženske čičak trake (širine 4 cm i dužine 4 cm) za kopčanje poklopca džepa. Na prednjici kod našivene kombinacije u žutoj boji i našivenog džepa su našivene fluorescentne trake (širine 7,5 cm). Na donjem dijelu prednjica i preko našivenog džepa od dužine 5,5 cm su našivene fluorescentne trake (širine 7,5 cm). 

(10) Leđa su krojena u kombinaciji iz tri dijela. Gornji dio i satlo su krojeni u žutoj boji. Na sredini satla leđa je okomito našivena florescentna paspul traka sive boje (širine 0,3 cm). U gornjem dijelu leđa ispod satla je formiran otvor-džepa koji se zatvara patent zatvaračem dužine 37 cm. Na donjem dijelu leđa prema prednjici je našivena fluorescentna traka (širine 7,5 cm). U gornjem leđnom dijelu termo presanjem centralno je postavljen znak civilne zastite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ". 

(11) Rukavi su krojeni u kombinaciji iz tri dijela sa dva formirana ušitka na laktovima. U sastavu šavova rukava je ušivena fluorescentna paspul traka sive boje (širine 0,3 cm). Na prednjem gornjem dijelu rukava je formiran po jedan džep koji se zatvara sa patent zatvaračem (dužine 15 cm) koji je prekriven lajsnom (širine 1,5 cm). U donjem šavu rukava je ušiven trokut (širine u donjem dijelu 8 cm i visine 15 cm) za formiranje faltne kod regulisanja širine rukava. Na dužini trokuta je našivena meka-ženska čičak traka (prečnika 2 cm). Na dužinu rukava je našivena manžetna (širine 3,5 cm) na kojoj je našivena meka-ženska čičak traka (širine 2,5 cm i dužine 10 cm). U šav manžetne je ušivena lajsna-španga (širine 3,5 cm i dužine 10 cm) na kojoj je našivena gruba-muška čičak traka (širine 2,5 cm i dužine 7 cm) za regulisanje širine otvora manžetne. Na dužini rukava od manžetni 2,5 cm su našivene fluorescentne trake (širine 7,5 cm). Na lijevom rukavu termo presanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zastite. 

(12) Jakna sa bočne strane od struka prema orukavlju i donjem šavu rukava ima otvore koji se zatvaraju sa patent zatvaračem dužine 28 cm sa dva ključa. Patent zatvarač je prekriven lajsnom (širine 2,5 cm) koja se kopča sa dvije čičak trake. Ispod bočnog patent zatvarača je našivena mrežasta postava radi ventilacije. Na šavu orukavlja i ramenom šavu našiveno je gumirano ojačanje. Na sredni žute donje kragne je okomito našivena fluorescentna traka (širine 7,5 cm). 

(13) Kod donje žute kragne sa strane su našivene zaštitne lajsne gdje su postavljeni po dva drikera i našivene grube muške čičak trake za kopčanje produžetaka kapuljače. Kapuljača je postavljena, krojena, iz tri dijela sa šiltom naprijed i produžecima sa strana na kojim su postavljeni po dva drikera i našivena meka-ženska čičak traka za kopčanje. Kapuljača je fiksirana sa patent zatvaračem koja se može složiti u kragnu i zatvara se sa tri čičak trake, a po potrebi se može i skinuti. Na srednjem dijelu kapuljače je našivena čičak traka sa lajsnom za regulusanje širine kapuljače. Ivicom kapuljače obrazine je našivena lajsna kroz koju je provučen elastični gajtan sa PVC-regulatorima za regulisanje širine i stavljanje na glavu. Na kantove jakne su našiveni patent zatvarači za kopčanje uloška. 

(14) U gornjem dijelu kod kragne zatvarači su prekriveni sa trokutastim lajsnama. S unutrašnje strane jakna je postavljena sa postavom zatvorenog tipa. U grudnom dijelu postave su našivena dva džepa. Na lijevoj prednjici postave je našiven mrežasti paspulirani džep, a na desnoj prednjici je našiven džep koji se zatvara sa jednom čičak trakom (širine 1,2 cm i dužine 2,5 cm) na sredini. U vratnom izrezu ispod kragne je ušivena vješalica i omčica sa drikerima koja se kopča za uložak, takođe na dužini rukava su našivene po jedna omčica sa drikerom za kopčanje uloška jakne. Na dužini jakne je našivena lajsna (širine 2,5 cm) kroz koju je provučen elastični gajtan sa PVC-regulatorima za regulisanje širine, a na donjim dijelovima prednjica postave su formirane rupice sa metalnim rinčicama kroz koje je provučen gajtan sa PVC regulatorima. 
 

Član 11. 
(Podjakna) 
 

(1) Podjakna (flis) je izrađena od 350 g/m2 polyester flisa, vjetrootporna je i dišljiva te se može nositi zasebno. Fiksira se za jaknu pomoću dva patent zatvarača cijelom dužinom jakne (po jedan sa obje strane) te u predjelu vrata i rukava pomoću omčica i drikera. 

(2) U predjelu grudi postoje dva skrivena džepa koji se otvaraju od patne prema unutrašnjosti te su obloženi materijalom koji omogućava postavljanje futrola pomoću Velcro čičak traka. Skriveni džepovi se zatvaraju sa dvije Velcro čičak trake (dimenzija 20 mm širine i 74 mm dužine ±5%). U gornjem leđnom dijelu termo presanjem ili tkanjem centralno je postavljen znak civilne zastite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ". 

(3) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite. 

(4) U donjem dijelu podjakne se nalaze dva kosa džepa sa lijeve i desne strane (jedan na svakoj strani) koji se zatvaraju pomoću patent zatvarača. 

(5) Struk podjakne je takođe elastičan te sa bočnih strana ima otvore na obje strane. Navedeni bočni otvori se zatvaraju patent zatvaračima koji se mogu zatvarati u oba smjera te se fiksiraju drikerom. 

(6) Izgled vanjske jakne iz člana 10. ovog pravilnika i podjakne prikazan je na slici broj 1 koja se nalazi u Prilogu 1. 
 

Član 12. 
(Košulja dugih rukava) 
 

(1) Košulja je ravnog kroja, sa stojećim ovratnikom, dugih rukava i manžetnama. Prednjice su krojene iz jednog dijela, zatvaraju - kopčaju se patent zatvaračem prekirven sa duplom-šoub lajsnom koja se dodatno fiksira pomoću četiri ravnomjerno raspoređene čičak trake (skriveno kopčanje). 

(2) U grudnom dijelu na obje prednjice su našivena dva kosa džepa sa patnama na kojim su formirani otvori sa gornje i bočne strane kod orukavlja. Patne se fiksiraju pomoću dvije čičak trake, a otvori sa bočne strane se fiksiraju sa dvije čičak trake (čvrsto pričvršćene X štepom). 

(3) Džepovi su u donjem dijelu sa jednim tupim uglom kod lajsne za kopčanje i patne su krojene prema džepu. U gornjem dijelu džepovi su podavijeni i proštepani 1 cm, a na krajevima učvršćeni ringlama. Džepovi i patne su iberštepane sa duplim štepom. U grudnom dijelu lijeve prednjice je formiran skriveni džep između lajsne i šoub lajsne za kopčanje. Džep se kopča - zatvara sa dvije čičak trake (širine 1,2 cm i dužine 5 cm) koje su našivene uz lajsne. Lajsna je štepana jednim štepom koji se zaobljuje i produžuje do ramenog šava. 

(4) Leđa su krojena iz dva dijela, sa satlom koji je krojen duplo. Šavovi sastava satla leđa, prednjice i šav orukavlja su iberštepani trostruko. 

(5) U vratni izrez je našivena kragna sa produžetkom na lijevoj strani koji se može po potrebi i previjati. Kragna je iberštepana sa duplim štepom. Na produžetku lijeve strane na gornjoj kragni je našivena meka-ženska čičak traka, a na desnoj strani od početka donje kragne je našivena gruba-muška čičak traka. Na prednjem dijelu produžetka lijeve strane na donjoj kragni je našivena meka-ženska čičak traka koji se previja i kači za grubu-mušku čičak traku koja je našivena na lijevoj strani donje kragne 9 cm udaljena od meke-ženske čičak trake. 

(6) Iznad desnog koso postavljenog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom, a unutar ruba stoji naziv nadležnog organa civilne zastite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine". Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom. 

(7) Iznad lijevog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom te unutar ruba izvezeno ili tkano je ime i prezime korisnika. Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom. 

(8) Rukavi su komotnog kroja, krojeni iz tri dijela sa manžetnama na dužini. U predjelu laktova rukava su našivena ojačanja na kojim su formirana četiri ušitka. U donjem dijelu ojačanja su formirani otvori za postavljanje uložaka sa donje strane koji se kopčaju-zatvaraju sa dvije čičak trake (širine 1,2 cm i dužine 5 cm). 

(9) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zastite. 

(10) Na gornjem dijelu rukava sa prednje strane su formirani kosi paspul džepovi koji se zatvaraju sa patent zatvaračem (dužine 16 cm). Širina paspula je 1,5 cm, džep je proštepan sa jednim uskim štepom okolo, a krajevi su učvršćeni ringlama. 

(11) Na donjem dijelu lijevog rukava sa prednje strane je našiveni džep sa kosim otvorom koji je po sredini proštepan. Dimenzija našivenog džepa je širine 6 cm (dužina kraće strane je 14 cm a veće 16,5 cm). Džep je našiven sa jednim uskim štepom, a u gornjem dijelu je podavijen i proštepan 1 cm, a krajevi su učvršćeni sa ringlama. Na dužinu rukava su našivene manžetne (širine 5,5 cm) na kojim je našivena meka - ženska čičak traka (širine 4 cm i dužine 21 cm) učvršćena X štepom, a na bočnom dijelu manžetni je našivena lajsna (širine 4,5 cm i dužine 7,5 cm) na kojoj je našiven grubi - muški dio čičak trake (širine 4 cm i dužine 5 cm) fiksiran X štepom radi regulisanja širine rukava. 

(12) Izgled košulje dugih rukava prikazan je na slici broj 2 u Prilogu 1. 
 

Član 13. 
(Košulja kratkih rukava) 
 

(1) Košulja kratkih rukava je tamno plave boje. Izrađena je od 65% poliestera i 35% pamuka, standardnog je kroja, jednakih prošiva i oblikom prilagođena zadacima pripadnika civilne zaštite. Dno košulje je ravno, produženo za lakše umetanje u pantalone. 

(2) Košulja je površinski obrađena teflon masom, za smanjenje od prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage. Šivanje je trostrukim bodom sa 28 sigurnosnih štepova za dodatnu jačinu. 

(3) Na prednjici, u predjelu grudi su postavljena dva skrivena džepa, većih dimenzija, idealnih za nošenje dokumenata, mapa i druge potrebne opreme, sa otvaranjem od patne prema unutrašnjosti (promjera 200 mm ±5%) te skrivenim čičak kopčanjem - po 2 čička (dimenzija 12 mm širine i 50 mm dužine). 

(4) Iznad desnog koso postavljenog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom, a unutar ruba stoji naziv nadležnog organa civilne zastite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine". Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom. 

(5) Iznad lijevog džepa postavljena je čičak traka na kojoj se postavlja patna sa izvezenim rubom te unutar ruba izvezeno je ili tkano ime i prezime korisnika. Vez je rađen narandžastom bojom. 

(6) Pored dva skrivena džepa na prednjici postoje još dva ravna džepa u predjelu grudi (dimenzija 140 mm širine i dubine 145 mm ±5%) sa poklopcem (širine cca 145 mm i dužine cca 58 mm ±5%). Poklopci džepa se fiksiraju s skrivenim čičak trakama (Velcro) - po dva čička (širine 23 mm i dužine 18 mm ±5%). Na lijevom džepu formirani su otvori na patnama za olovke širine 40 mm i dubine 150 mm. Dugmad na košulji kratkih rukava izrađena su od melamina, specijalno obrađena protiv pucanja (prečnika 18 mm ±5%). 

(7) Košulja se kopča na dugmad, koja su sakrivena dodatnom patnom (dimenzija širine 55 mm ±5%) dužinom košulje. Patna je duplo prošivena radi maksimalne čvrstoće. Ramena su izrađena u tzv. "bi-swing" dizajnu radi lakšeg pomjeranja te veće slobode pokreta korisnika. 

(8) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zastite. 

(9) Izgled košulje dugih rukava prikazan je na slici broj 3 u Prilogu 1. 
 

Član 14. 
(Zimske pantalone) 
 

(1) Pantalone su klasičnog ravnog kroja, sa džepovima i ojačanjima na koljenima i u predjelu sjedala-gezeca. 

(2) Pantalone su sa dva kosa džepa na prednjicama u gornjem dijelu, rubovi džepova su proštepani duplim štepom te učvršćeni sa ringlom na pojasu, a u donjem dijelu su rubovi dodatno ojačani radi sprečavanja habanja.Tašnbezec - donja kesa džepa sa dijelom pojasa je krojena od pletenine sa elastinom, dok je druga strana kese džepa krojena od rupičaste postave. 

(3) Naprijed je šlic sa lojštukom sa dužinom pojasa koji se zatvara sa metalnim zatvaračem do pojasnice. Na lojštuku u predjelu pojasa je formirana jedna rupica koja se kopča za dugme sa unutrašnje strane i jednim drikerom za kopčanje. Šlic je proštepan duplim štepom i učvršćen sa ringlama na kraju. 

(4) Na obje bočne strane nogavica iznad koljena su našiveni džepovi sa jednim tupim uglom na prednjici i sa patnama koji se fiskiraju na džepove pomoću čičak traka koje su našivene i učvršćene X štepom (dimeznija 4 cm x 2,5 cm), s tim da je muški - grubi dio čičak trake našiven na patne, a ženski-meki dio čičak trake našiven na džep skriveno kopčanje. 

(5) Na džepovima su formirane dvije kose faltne (dubine 2,5 cm koje su usko iberštepane i jednom bočnom faltnom dubine 2,5 cm). Dimenzija džepova su širine 22 cm i dužine 21 cm, a dimezija patni je širine sa strana 5 cm a na isturenom dijelu je širine 8 cm i dužine 23 cm. Patne su našivene duplim štepom, učvršćene ringlama na krajevima. Na udaljenosti 8 cm od kraja patni s bočnih strana prema sredini su formirani otvori dužine 3 cm koji su učvršćeni ringlama. Unutar našivenih bočnih džepova su formirana po dva džepa proštepana po sredini sa paspulom na otvoru. 

(6) Na koljenima su našivena ojačanja sa formiranim otvorima za postavljanje uložaka sa donje strane, koji se zatvaraju pomoću dvije čičak trake (širine 1,2 cm i dužine 4,5 cm). Ojačanje je krojeno od iste ripstop tkanine kao osnovni materijal, pravougaonog oblika sa zaobljenim ćoškovima i formiranim četiri ušitka dužine 5,5 cm. Zadnjice su krojene sa štukcima i ojačanjima (u predjelu sjedala-gezeca) je našiveno ojačanje od osnovne tkanine. Na zadnjicama ispod pojasa su formirana dva prosječena paspulirana džepa sa patnama koji se kopčaju sa dvije čičak trake (dimenzija širine 2 cm i dužine 4 cm), s tim da su kese džepova krojene od rupičaste postave. Na zadnjicama nogavica, u predjelu koljena osnovna tkanina je zamjenjena elastičnom pletetinom zaobljenog oblika (širina - visina najužeg dijela na sredini je 11 cm te širina-visina najdužeg dijela kod bočnih šavova 16 cm.) 

(7) U gornjem dijelu pantalona je našiven pojas širine 5 cm iz jednog dijela do prednjica. Na pojasnici je našiveno 7 gajki visine 6,5 cm, od kojih su dvije prednje i tri zadnje gajke širine 4,5 cm i po jedna gajka na obje bočne strane su širine 2,0 cm. Gajke su iberštepane sa strana duplim štepom i učvršćene sa ringlama. 

(8) Nogavice pantalona su podavijene 2 cm i proštepane sa formiranim tunelom i izrađenim rupicama (2 komada) u predjelu bočnih šavova nata kroz koje je provučen gajtan pomoću kojeg se određuje širina nogavice. Gajtan je crni, širine 1,3 cm. Sa tri štepa su proštepani: bočni šavovi - nat, prednji i zadnji gezeci. Sa duplim štepom su proštepani: našiveni bočni džepovi, patne džepova bočnih i zadnjih, pojačanja na koljenima i na zadnjicama, štikci zadnjica, otvori prednjih džepova, šav štukca-umetka kod prednjica i zadnjica, gajke na pojasu, a sa jednim uskim štepom su proštepani našiveni pojas. Svi unutrašnji šavovi pantalona su zajedno obrađeni. 

(9) Izgled zimskih pantalona prikazan je na slici broj 4 u Prilogu 1. 
 

Član 15. 
(Ljetnje pantalone) 
 

(1) Ljetne pantalone su tamnoplave boje, ravnog kroja, kopčaju sa jednim drikerom "Prym" tipa, anodiziran (prečnika 16 mm) i jednim dugmetom (sa unutrašnje strane promjera 16 mm) te visoko-otpornim YKK patent zatvaračem. Elastični pojas ima ukupno sedam gajki, od kojih su dvije prednje i dvije zadnje širine 45 mm i visine 65 mm, dok su dvije gajke na bočnim stranama i jedna gajka na sredini leđne strane širine 25 mm i visine 65 mm, zbog olakšanog provlačenja opasača. Radi ojačanja, gajke su proštepane dvorstukim šavom. 

(2) Pantalone na prednjici imaju kose džepove koji su smješteni u gornjoj prednjoj četvrtini. Pantalone su prošivene. "duplim šavom", a rubovi džepova su dodatno proštepani duplim šavom, za spriječavanje habanja. 

(3) S prednje strane, na desnoj nogavici je smješten urezani džep, bez kopčanja, namijenjen nošenju mobilnog telefona ili drugih komunikacionih uređaja odnosno alata (dimenzija 75 mm širine i 150 dubine ±5%,) dok na desnoj nogavici u istoj visini je smješten našiveni džep (dimenzija 70 mm širine i 135 mm dubine ±5%), koji se zatvara poklopcem pomoću Velco čičak trake smješten sa unutrašnje strane poklopca (dimenzija 50 mm širine i 20 mm dužine), dok se drugi čičak nalazi na samom džepu s vanjske strane (dimenzija 50 mm širine i 35 mm dužine ±5%). Poklopac džepa je proštepan"X" štepom za zadržavanje oblika i čvrstine. 

(4) Na srednjem dijelu pantalona, s bočne strane, imaju dva duboka džepa po jedan na svakoj nogavici sa poklopcem (Cargo džepovi). Džepovi su centrirani sa bočne strane pantalona. Dimenzije džepa su 185 mm širine te 160 mm dubine. Poklopci džepa se fiksiraju Velcro čičak trakom (po 2 čička 35 mm x 20 mm ±5%). Na svakom uglu, džepovi su proštepani "X" štepom za zadržavanje oblika i čvrstine. 

(5) Pantalone imaju imaju mogućnost ugradnje ojačanja na koljenima. Korisnik može da vadi ojačanja i ubacuje po potrebi. Na stražnjem dijelu pantalona, ispod opasača, se nalaze dva kosa džepa, po jedan na svakoj strani koji se kopčaju pomoču Velcro čičak trake na sredini džepa (dimenzija 40 mm x 20 mm±5%). Desni džep takođe ima gurtnu (remen) za nošenje univerzalnog alata, lampe i druge opreme, na prednjici ispod gajke pričvršćena je španga sa metalnom halkom. 

(6) U donjem dijelu nogavica našivena je fluorescentna traka (širine 7,5 cm). Pantalone su prošivene dvostrukim bodom za dodatnu čvrstoću te su površinski obrađene teflonom ili ekvivalentnim materijalom istih kvalitativnih i funkcionalnih karakteristika za smanjenje prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage. 

(7) Izgled ljetnjih pantalona prikazan je na slici broj 5 u Prilogu 1. 
 

Član 16. 
(Radna polo-majica) 
 

(1) Radna polomajica je izrađena od prirodno tkanog pamuka 100% u tzv. "pique" tkanju, specifične težine 192 g/m2, koji sa svojom posebnom obradom sprječava otiranje, uticaj svjetla i vlage te skupljanje i gužvanje. 

(2) Kopčanje je na tri dugmeta. Dugmad su melaminska za prevenciju grebanja i pucanja pri upotrebi, dok je poprečno tkana kragna za prevenciju uvijanja i gužvanja. Nosači (džepovi) za olovke ili mikro-baterije na lijevom rukavu (2x). Poprečno tkani obrub dna rukava, dodatno je učvršćen za tijelo majice. Majica je podložna šivanju potrebnih amblema. 

(3) Polo-majica nema proizvođačkih podataka na pomičnim ili djelomično fiksiranim etiketama radi prevencije iritiranja kože korisnika pri nošenju. 

(4) U gornjem leđnom dijelu termo presanjem ili tkanjem centralno je postavljen znak civilne zastite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ". 

(5) Sa lijeve strene u predjelu grudi termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskan natpis nadležnog organa civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine". 

(6) Na lijevom rukavu termo presanjem ili tkanjem postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zaštite. 

(7) Izgled radne polomajice prikazan je na slici broj 6 u Prilogu 1. 
 

Član 17. 
(Radna podmajica kratkih rukava) 
 

(1) Radna podmajica je "T" majica tamnoplave boje, užeg kroja, sa tzv. "sedlastom" konstrukcijom rukava za maksimalnu pokretljivost. U potpazušnom dijelu majice je postavljena mrežica od sintetičkog materijala kojom se osigurava ventilacija te odvođenje znoja prilikom nošenja. 

(2) Površina majice ima specijalnu teksturu za veću udobnosti pri nošenju uniforme i druge opreme. Majica ima elastični ovratnik i ranfle na rukavima za uredan izgled. Svi spojevi su mikro-prošiveni za veću čvrstinu spojeva. 

(3) U gornjem leđnom dijelu termo presanjem ili tkanjem centralno je postavljen znak civilne zastite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ". 

(4) Sa lijeve strene u predjelu grudi termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zastite i narandžastim slovima utiskan natpis nadležnog organa civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine". 

(5) Na lijevom rukavu postavljen je grb Bosne i Hercegovine, a na desnom rukavu znak civilne zastite. 

(6) Izgled radne podmajice prikazan je na slici broj 7 u Prilogu 1. 
 

Član 18. 
(Zimska kapa) 
 

(1) Zimska kapa je tamno plave boje, izrađena od 100 % poliestera, klasičnog kroja, duplo prošivena, vodoodbojna i vjetroodbojna. Unutrašnji dio kape urađen je od flisa, za ugodnije nošenje. 

(2) Na prednjoj strani zimske kape termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite prečnika 30 mm. 

(3) Izgled zimske kape prikazan je na slici broj 8 u Prilogu 1. 
 

Član 19. 
(Kačket) 
 

(1) Kačket je tamnoplave boje izrađen od 65% poliestera i 35% pamuka te je površinski obrađen teflonom masom, za smanjenje od prljanja, povećanu površinsku zaštitu i otpornost na uticaj sunca i vlage. 

(2) Kačket je sačinjen od šest panela sa otvorom, dok se na vrhu (tjemenu) kape nalazi okrugli, plastični učvršćivač, obložen identičnim materijalom od kojeg se izrađuje kapa (sa gornje strane). Svaki panel je povezan sa susjednim panelom putem podložne trake koja je šavom vezana za svaki panel. 

(3) Sa unutrašnje strane kape postavljena je tzv. "znojnica" koja se proteže od desnog kraja mehanizma za podešavanje širine (gledano sa stražnje strane), do lijevog kraja navedenog mehanizma. Znojnica je pričvršćena sa četiri štepa za pojačanu čvrstoću te svojim materijalom prilagođena za upijanje znoja pri visokim temparaturama. 

(4) Kačket se podešava mehanizmom koji se sastoji od nosive trake koja je vezana sa desnim rubom polukružnog otvora za ventilaciju na koju je postavljena čičak traka te preklopne trake sa vezivnom čičak trakom za fiksiranje na željenoj širini oboda. 

(5) Štitnik kape je cijelim obodom obložen trakom nijansu tamnije boje koja je fazonirana (skrivena) tako da obloži štitnik izrađen od plastičnog (sintetičkog) materijala dok je osnovni materijal iznad odnosno ispod ovog dekorativnog elementa. 

(6) Na kačketu iznad sjenjičnjaka termo presanjem ili tkanjem postavljen je znak civilne zaštite prečnika 30 mm. 

(7) Izgled kačketa prikazan je na slici broj 9 u Prilogu 1. 
 

Član 20. 
(Zaštitne rukavice) 
 

(1) Zaštitne rukavice su crne boje. Na dlanu, unutrašnjim dijelovima prstiju i na samim vrhovima prstiju je koža iz jednog dijela bez šavova što omogućava maksimalnu spretnost prstiju i sprječava njihovu iritaciju. Na zglobu je Velcro sistem zakopčavanja rukavice sa pokretnom trakom koja je ojačana sintetičkom gumom zbog povlačenja i presvučena je kozijom kožom. 

(2) Spoljni dio rukavice je napravljen od pletenog Kevlar materijala, koji omogućava zaštitu od otvorenog plamena (u kratkom intervalu) te otpornost na rezanje. 

(3) Na dlanu se ispod kozije kože koja je iz jednog dijela, nalazi zaštitni materijal. Ova kombinacija omogućava bolji dodir/kontakt te eliminiše šavove i rubove. Kroj na dlanu, omogućava rukavici da precizno prati pokrete ruke pružajući znatno veću fleksibilnost. Zaštita na prstima (sa strana prstiju) i zglobovima prstiju je napravljena od kozije kože radi izdržljivosti i zaštite. 

(4) Izgled zaštitne rukavice prikazan je na slici broj 10 u Prilogu 1. 
 

Član 21. 
(Radni opasač) 
 

(1) Radni opasač je crne boje i izrađen od super jakog najlonskog mrežastog materijala koji omogućava sigurno zaključavanje kopče i dodatno je ojačan Velcro sistemom zaključavanja. 

(2) Širina opasača je 4,5 cm, debljina opasača 5,0 mm sa dodatkom koji služi za kopčanje i regulisanje obima opasača debljine 1,85 mm. 

(3) Radni opasač ima čvrstu kopču urađenu od nehrđajućeg čelika niskog profila koja podnosi težinu do 2721 kg. Može se koristiti i u ekstremnim situacijama. Na donjem dijelu opasača s vanjske strane našiven je nosač za Velcro traku (dimenzija: dužina 28 cm, širina 3,8 cm) koja služi za kopčanje Velkro trake i rekulacije obima. Na opasač se može staviti više dodatnih futrola, a da se opаsač pri tome ne deformiše čak i nakon konstantne upotrebe. Opasač također može podnijeti i raznu drugu opremu, po potrebi. 

(4) Izgled radnog opasača prikazan je na slici broj 11 u Prilogu 1. 
 

Član 22. 
(Radna kišna kabanica) 
 

(1) Radna kišna kabanica (u daljem tekstu: kabanica) izrađena je od vodonepropusnog poliamida obloženog slojem mekanog PVC-a u boji uniforme. Debljina materijala je 0,18 mm. 

(2) Kabanica se sastoji od dva dijela (gornji sa kapuljačom i donji dio). Kapuljača se nalazi u kragni sa vezicom. Na gornjem dijelu kabanice našivena su dva džepa. Sprijeda se kopča sa 4 dugmeta. 

(3) Hlače su na gumu, te imaju dva kosa džepa. 

(4) U gornjem leđnom dijelu termo presanjem centralno je postavljen znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskana početna slova nadležnog organa civilne zaštite "FUCZ, KUCZ, odnosno OSCZ". 

(5) Sa lijeve strane u predjelu grudi termo presanjem postavljen je znak civilne zaštite i narandžastim slovima utiskan natpis nadležnog organa civilne zaštite "Federalna, kantonalna uprava civilne zaštite odnosno služba civilne zaštite općine". 

(6) Izgled kabanice prikazan je na slici broj 12 do 14 u Prilogu 1. 
 

Član 23. 
(Duboke čizme) 
 

(1) Duboka čizma izrađena je od hidrofobične, mekane i glatke prirodne kravlje kože crne boje. Površinska koža odražava sunčevu svjetlost zbog posebnog procesa tamnjenja i smanjuje efekt grijanja cipele pod direktnom sunčevom svjetlošću. To održava kožu i stopala hladnijim nego obična koža. 

(2) Čizma treba da sadrži membranu koja garantuje vodonepropusnost i koja diše. Šavovi podstave su zapečaćeni trakom za fiksiranje šavova. 

(3) Veličine EU 42 čizma za akcije mora imati visinu za nogu od tačno 15,0 cm, koja se mjeri od najniže tačke unutrašnjeg đona na području pete do najviše tačke čizme u skladu sa važećim standardom za ličnu zaštitnu opremu - radnu obuću. 

(4) Vanjski đon je od gume koja apsorbuje udarce, s mekanim jastučastim uloškom PUR od dva dijela i profila srednje jačine koji se ne kliže. 

(5) Čizma je opremljena sistemom za hlađenje koji dozvoljava zraku da cirkuliše pri svakom koraku. Na gornjem kraju se nalazi tkanina od poliestera koja diše. Čizma ima sloj otporan na abraziju koja diše i vodootporni sloj podloge sa membranom ePTFE (ili sličnim ekvivalentom). Obrada materijala gornjeg sloja mora se uraditi precizno kako vlaga može neometano izlaziti iz čizme. Postava ne smije prekrivati unutrašnji đon. Jezičak se pravi od tekstila, anatomski je oblikovan i postavljen pjenom s ćelijama otvorenog tipa. Džep na jezičku je napravljen od fleksibilnih materijala, te je fiksiran Velcrom. Četvrtine su postavljene pjenom s otvorenim ćelijama. 

(6) Sistem vezanja se sastoji od tri para malih plastičnih obruča po čizmi, dva para plastičnih dijelova za vezanje i jednom fiksacijskom trakom Velcro na svakom jezičku. Elementi za vezivanje su zatvoreni i dizajnirani tako da ne dolazi do lijepljenja za užad ili bilo koje druge predmete i/ili češanje o dijelove odjeće. Obruč na navlačenje od tekstila otporan na poderotine je pričvršćen na gornji kraj za lakše stavljanje. Zaštita za članak je napravljena od termoplastičnih poliuretanskih zaštitnika s vanjske i memorijske pjene s unutrašnje strane. 

(7) Antistatičko svojstvo se postiže i osigurava korištenjem antistatičke trake u unutrašnjosti čizme. Antistatička traka mora dosezati u čizmu 5 cm iznad gornjeg ruba unutrašnjeg đona. Stoga, ortopedski unutrašnji đon koji mora biti prilagođen obući i vlasniku se može umetnuti bilo kada. 

(8) Vanjski đon je gumeni - PUR đon s funkcijom stabilizatora na području pete. Papučica na đonu se ne kliže ni u jednom smjeru. Đon je otporan na ulje goriva i antistatičan. 

(9) Unutrašnji đon s kanalima za ventilaciju na području pete i pod središtem stopala se može ukloniti i pere se na 30 °C. Anatomski je formirano, ima izvrsna svojstva apsorpcije vlage i brzo se suši. 

(10) Izgled duboke čizme prikazan je na slici broj 15 u Prilogu 1. 
 

2. Boja, izgled, kroj, sirovinski sastav i druge tehničke karakteristike dopunske odjeće i opreme civilne zaštite 

Član 24. 
(Višenamjenski radni prsluk) 
 

(1) Višenamjenski radni prsluk (u daljem tekstu: prsluk) je crne boje sa "molle" nosačima za opremu, gumiranim u gornjem dijelu radi sprječavanja klizanja opreme, sa Velcro ("čičak") nosačem za oznaku na prednjem, lijevom, gornjem dijelu. Taktički, prsluk je podesiv vertikalno i horizontalno po veličini čime se omogućava dodatni komfor korisnika i pored dostupnih veličina. 

(2) Prednji dio prsluka je izrađen od mrežice sa obrubom (širine 0,9 cm), fiksiranim za površinu prsluka dvostrukim prošivom, obostrano. Na gornjem dijelu su smještene gumirane "molle" trake (širine 2,5 cm udaljene jedna od druge 2,5 cm), ukupno tri trake sa svake strane. Trake u gornjem dijelu obavezno moraju biti gumirane radi sprječavanja klizanja opreme. U donjem dijelu je postavljeno pet "molle" traka koje su izrađene od elastične denier nylon trake ili ekvivalenta (također širine 2,5 cm sa razmakom od 2,5 cm) za ekvidistantno raspoređivanje nosača za opremu. Prsluk mora biti prilagođen korištenju tzv. "slicksticks" nosivih, plastificiranih traka za montažu teže, dodatne opreme ili njihovih ekvivalenata sa kopčanjem drikerom. 

(3) Na unutrašnjoj strani prsluka sa prednjeg lijevog i desnog dijela su smješteni džepovi za mape, dokumenta i slično sa čičak zatvaranjem. Na gornjem leđnom dijelu iznutra je smještena traka za izvlačenje. 

(4) Traka za izvlačenje ne smije biti s vanjske strane radi potencijalne opasnosti po korisnika. Odmah ispod trake za izvlačenje je smješten odvojeni mrežasti džep. 

Na zadnjoj strani je u donjem dijelu smješteno pet elastičnih "molle" traka sa prorezima za postavljanje nosača za opremu. U gornjem dijelu je smješteno četiri "molle" trake sa prorezima za postavljanje opreme sa čičkom na gornjoj površini radi postavljanja panela sa oznakama jedinice. Sve trake su širine 2,5 cm, razmaknute 2,5 cm jedna od druge. 

(5) Na donjem rubu prsluka su dva nosača sa prstenastim plastičnim ringlicama za kombinovanje s drugom opremom. Svi patent zatvarači sa YKK su crne boje. Sve komponente su mat crne boje. 

(6) Izgled radnog prsluka prikazan je na slici broj 16 u Prilogu 1. 
 

Član 25. 
(Ranac za pakovanje uniforme civilne zaštite) 
 

(1) Ranac za pakovanje uniforme civilne zaštite (u daljem tekstu: ranac) je crne boje. Izrađen je od 1050D najlona sa vodonepropusnim premazom na glavnom tijelu i 420D 118T vodonepropusnim premazom na zaliscima unutrašnjih džepova i pretincima. 

(2) Ranac je u punoj veličini sa glavnim pretincem dimenzija 50,80 cm visina x 31,75 cm dužina x 20,32 cm dubina i brojnim manjim pojedinačnim džepovima i torbicama, od kojih nekoliko sa zatvaranjem na patentni zatvarač. 

(3) Ranac ima podesive naramenice izrađene od pjene zatvorenih stanica dvostruke gustine sa Duraflex (TM) hardverom ili ekvivalentom, postavljeni džep za hidraciju izrađen od pjene zatvorenih stanica sa dva umetka na patentni zatvarač cijelom dužinom, držače za traku, veliku mrežastu platformu na tri strane sa dodatnim tačkama za dodatke i ručku za nošenje ruksaka. Sadrži jedan glavni pretinac, tri mrežasta unutrašnja džepa i jedan platneni džep sa patentnim zatvaračem i vrpcom za povlačenje, jedan unutrašnji džep za stvari sa vrpcom, dvije velike metalne drenažne rupe na dnu ruksaka, dva vanjska, bočna ravna džepa sa patentnim zatvaračem, vanjske gornje džepove na obje strane postavljene flisom i otporne na ogrebotine, dvije trake za kompresiju, gornji džep za sunčane naočale, koji omogućava brzi pristup, a koji je otporan na ogrebotine i podstavljen flisom te vanjski džep. 

(4) Ranac ima pojedinačne i udvostručene ivične šavove, jednoigleni šav cijelom dužinom, udvostručeni jednoigleni gornji šav i pojačane šavove na tačkama opterećenja. 

(5) Patentni zatvarači imaju samopopravljujuće najlonske namotaje, kuke i omče za zatvaranje. 

(6) Na vanjskim gornjim džepovima našivena je čičak traka širine 2,5 cm i dužine 15 cm na kojoj se postavlja patna sa izvezenim ili tkanim rubom, a unutar ruba stoji naziv korisnika. Vez ili tkanje je rađeno narandžastom bojom. Na donjem vanjskom džepu našivena je čičak traka širine 8 cm i dužine 8 cm na kojoj se postavlja znak civilne zaštite Federacije, kantona odnosno općine. 

(7) Izgled ranca prikazan je na slici broj 17 i 18 u Prilogu 1. 
 

3. Rokovi upotrebe, način zamjene, zaduživanja, održavanja, obaveza vraćanja i nošenja 

Član 26. 
(Rok upotrebe i način održavanja) 
 

(1) Nadležni organi civilne zaštite svojim općim aktom propisuju rokove upotrebe uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zastite, način održavanja i skladištenja u skladu sa uputstvima i drugoj dokumentaciji izdatoj od proizvođača, načinu zamjene zadužene uniforme, dopunske odjeće i opreme, održavanju, kao i evidencijama o njihovoj upotrebi. 

(2) Uniforma, dopunska odjeća i oprema civilne zaštite zamjenjuje se nakon dotrajalosti ili oštećenja na način i u skladu sa rokovima utvrđenim općim aktom iz stava (1) ovog člana. 
 

Član 27. 
(Nadzor o namjenskom korištenju, smještaju, čuvanju i evidenciji) 
 

Nadležni organ civilne zaštite obavezan je organizovati nadzor o zaduživanju, namjenskom korištenju, smještaju, čuvanju i evidenciji zaduživanja i korištenja uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite u skladu sa ovim pravilnikom. 
 

Član 28. 
(Obaveza vraćanja uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite) 
 

Pripadnik civilne zaštite kojem je prestao radni odnos ili je raspoređen na drugo radno mjesto na kojem ne treba nositi uniformu, dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite, obavezan je vratiti uniformu, dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite koju je zadužio. 
 

Član 29. 
(Nošenje uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite) 
 

Pripadnici civilne zaštite nose uniformu, dopunsku odjeću i opremu civilne zaštite u slijedećim slučajevima: 
 

a) kada se angažuju na vršenju zadataka civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja, 

b) prilikom obuka i vježbi civilne zaštite, 

c) na svečanostima, 

d) svim drugim slučajevima kada to odredi nadležani organ civilne zaštite. 
 

 

IV - UPOTREBA ZNAKA CIVILNE ZAŠTITE, OZNAKE SPECIJALNOSTI I KOMANDNIH DUŽNOSTI PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE 

Član 30. 
(Znak civilne zaštite, oznake specijalnosti i komandnih dužnosti) 
 

(1) Pripadnici civilne zaštite imaju znak civilne zaštite i oznake specijalnosti i komandnih dužnosti. 

(2) Znak i oznake iz stava (1) ovog člana su: 

a) znak civilne zaštite Federacije, kantona i općine, 

b) oznake specijalnosti jedinica civilne zaštite specijalizirane i opće namjene, 

c) oznake komandne dužnosti u štabovima civilne zaštite, jedinicama civilne zaštite i službama zaštite i spašavanja. 
 

1. Upotreba znaka civilne zaštite 

Član 31. 
(Izgled) 
 

(1) Znak civilne zaštite iz čl. 4. i 30. stav (2) tačka a) ovog pravilnika je jedinstven za sve pripadnike civilne zaštite u Federaciji, kantonu i općini. 

(2) Znak civilne zaštite iz stava (1) ovog člana ima oblik jednakostraničnog trougla tamnoplave boje (CMYK boja: C100 M92 Y0 K1) čija jedna strana se nalazi u horizontalnom položaju sa vrhom okrenutim naviše. 

(3) Tamno plavi trougao je smješten u krugu narandžaste boje (CMYK boja: C3 M58 Y100 K0) prečnika 70 mm i niti jedan ugao trougla ne dodiruje ivicu narandžastog kruga. Od vrha jednakostraničnog trougla prema desnom uglu ovog trougla nalazi se sedam narandžastih petokrakih zvijezda, od kojih su krajnja gornja i donja prikazane samo djelomično. 

(4) Oko narandžastog kruga je prsten tamnoplave boje širine 15 mm. Unutar ovog prstena se nalaze dva prstena narandžaste boje od kojih je unutrašnji širine 1 mm, a vanjski 2 mm. 

(5) Na gornjoj strani tamnoplavog prstena iz stava (4) ovog člana stoji natpis nadležnog nivoa vlasti u Federaciji, a na donjoj strani natpis "civilna zaštita". Slova su bijele boje veličine 8 mm. Ukoliko zbog dužine, nije moguće ispisati puni naziv nadležnog nivoa vlasti u Federaciji primjenjuje se odgovarajuća veličina slova. 

(6) Izgled znaka civilne zaštite Federacije, kantona i općine prikazan je na slici broj 1 do 3 u Prilogu 2. 
 

Član 32. 
(Upotreba) 
 

(1) Znak civilne zaštite pripadnici civilne zaštite upotrebljavaju kao oznaku pripadnosti civilnoj zaštiti Federacije, kantona i općine. 

(2) Znak civilne zaštite upotrebljava se u slijedećim slučajevima: 

a) za obilježavanje objekata, materijalno - tehničkih i transportnih sredstava i opreme namijenjenih civilnoj zaštiti za vrijeme trajanja akcija zaštite i spašavanju i za vrijeme vježbi i svečanosti civilne zaštite, kao i ratnih dejstava, 

b) na koricama udžbenika, priručnika, pravila, uputstava i drugih publikacija u kojima se obrađuju pitanja iz oblasti civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja, 

c) na zastavama, amblemima, medaljama, poveljama i plaketama civilne zaštite, 

d) na paketima i drugim vrstama pošiljki koje civilna zaštita upućuje u zemlji i inostranstvu kao pomoć u prirodnim ili drugim nesrećama. 
 

Član 33. 
(Obaveza nošenja) 
 

Pripadnici civilne zaštite na uniformi obavezno nose znak civilne zaštite i to na: 
 

a) kapi iznad sjenjičnjaka, u vidu amblema prečnika 30 mm, 

b) desnom rukavu jakne, košulje i kabanice, u vidu amblema prečnika 70 mm. 
 

Član 34. 
(Način nošenja) 
 

(1) Znak civilne zaštite nosi se prišiven ili pričvšćen čičak trakom na kapi, jakni, košulji i kabanici. 

(2) Kada se građanin u svojstvu pripadnika civilne zaštite angažuje na izvršavanju zadataka civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja, a ne raspolaže uniformom civilne zaštite iz člana 6. ovog pravilnika, znak civilne zaštite nosi na nadlaktici lijeve ruke vlastite odjeće. 
 

Član 35. 
(Znak civilne zaštite na objektima, materijalno - tehničkim i transportnim sredstavima i opremi) 
 

Za obilježavanje objekata, materijalno - tehničkih i transportnih sredstva i opreme iz člana 4. ovog pravilnika upotrebljava se znak civilne zaštite u veličini koja je srazmjerna površini na kojoj se ističe i koja omogućava da se znak civilne zaštite može vidjeti iz što više smjerova i što veće udaljenosti. 
 

 

2. Oznake pripadnika jedinica i povjerenika civilne zaštite 

Član 36. 
(Oznake specijalnosti pripadnika jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene) 
 

(1) Oznaku specijalnosti imaju pripadnici jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene, koju predstavlja znak civilne zaštite iz člana 31. ovog pravilnika, s tim što se ispod tog znaka navodi naziv jedinice civilne zaštite specijalizirane namjene Federacije, kantona i općine. 

(2) Izgled oznake specijalnosti jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene za medicinsku pomoć, zaštitu i spašavanje od mina i NUS-a, radiološko - hemijsku i biološku zaštitu i spašavanje iz ruševina prikazan je na slici broj 1 do 4 u Prilogu 3. 
 

Član 37. 
(Oznaka pripadnika jedinica civilne zaštite opće namjene) 
 

(1) Oznaku jedinice civilne zaštite opće namjene imaju pripadnici te jedinice, a predstavlja ga znak civilne zaštite općine, s tim što se ispod tog znaka upisuje naziv "JEDINICA OPĆE NAMJENE". 

(2) Izgled oznake iz stava (1) ovog člana prikazan je na slici broj 5 u Prilogu 3. 
 

Član 38. 
(Oznaka dužnosti povjerenika civilne zaštite) 
 

(1) Oznaku povjerenika civilne zaštite predstavlja znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm na plavoj podlozi dimenzija 50 x 70 mm koji se nalazi u gornjem dijelu podloge, a u donjem dijelu podloge nalazi se horizontalna greda žute boje debljine 5 mm. 

(2) Izgled oznake iz stava (1) ovog člana prikazan je na slici boj 1 u Prilogu 4. 
 

 

3. Oznake komandnih dužnosti u štabovima, službama zaštite i spašavanja i jedinicama civilne zaštite 

Član 39. 
(Oznake komandnih dužnosti) 
 

Oznake komandnih dužnosti imaju članovi štabova civilne zaštite, komandiri jedinica civilne zaštite i rukovodioci službi zaštite i spašavanja. 
 

Član 40. 
(Oznake komandnih dužnosti u štabovima civilne zaštite) 
 

Oznake komandnih dužnosti u štabovima civilne zaštite nalaze se na tamnoplavoj podlozi dimenzija 50 x70 mm. 
 

Član 41. 
(Oznake komandnih dužnosti za Federalni štab civilne zaštite) 
 

Oznake komandnih dužnosti za Federalni štab civilne zaštite nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u slijedećem: 

a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih dvije grede iste boje debljine 5 mm (slika broj 2 u Prilogu 4); 

b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje, debljine 5 mm (slika broj 3 u Prilogu 4); 

c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute grede debljine 10 mm (slika broj 4 u Prilogu 4). 
 

Član 42. 
(Oznake komandnih dužnosti za kantonalni štab civilne zaštite) 
 

Oznake komandnih dužnosti za kantonalni štab civilne zaštite nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u slijedećem: 

a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite kantona prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih dvije grede iste boje, debljine 5 mm (slika broj 5 u Prilogu 4); 

b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite kantona prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute grede debljine 10 mm, a iznad njih jedna greda iste boje, debljine 5 mm (slika broj 6 u Prilogu 4); 

c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite kantona prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute grede, debljine 10 mm (slika broj 7 u Prilogu 4). 
 

Član 43. 
(Oznake komandnih dužnosti za općinski štab civilne zaštite) 
 

Oznake komandnih dužnosti za općinski štab civilne zaštite nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u slijedećem: 

a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna svijetložuta greda, debljine 10 mm, a iznad nje dvije grede iste boje debljine 5 mm (slika broj 8 u Prilogu 4); 

b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna svijetložuta greda, debljine 10 mm, a iznad nje jedna greda iste boje debljine 5 mm (slika broj 9 u Prilogu 4); 

c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna svijetložuta greda, debljine 10 mm (slika broj 10 u Prilogu 4). 
 

Član 44. 
(Oznake komandnih dužnosti za štab civilne zaštite mjesne zajednice) 
 

Oznake komandnih dužnosti za štab civilne zaštite mjesne zajednice nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u slijedećem: 

a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamno plave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri tamnocrvene greda, debljine 10 mm, a iznad njih jedna grede iste boje debljine 5 mm (slika broj 11 u Prilogu 4); 

b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije tamnocrvene greda, debljine 10 mm, a iznad njih jedna grede iste boje debljine 5 mm (slika broj 12 u Prilogu 4); 

c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se jedna tamnocrvena greda, debljine 10 mm, a iznad nje jedna grede iste boje debljine 5 mm (slika broj 13 u Prilogu 4). 
 

Član 45. 
(Oznake komandnih dužnosti za štab civilne zaštite pravnog lica) 
 

Oznake komandnih dužnosti za štab civilne zaštite pravnog lica nalaze se na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u slijedećem: 

a) komandant Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se, tri tamnocrvene grede debljine 10 mm, a iznad njih nalazi se silueta krila u obliku slova V iste boje debljine 5 mm (slika broj 14 u Prilogu 4); 

b) načelnik Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se, dvije tamnocrvene grede debljine 10 mm, a iznad njih nalaze se silueta krila u obliku slova V iste boje debljine 5 mm (slika broj 15 u Prilogu 4); 

c) član Štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se, jedna greda tamnocrvene boje debljine 10 mm i jedna greda debljine 5 mm, a iznad njih nalaze se silueta krila u obliku slova V iste boje debljine 5 mm (slika broj 16 u Prilogu 4). 
 

Član 46. 
(Oznake komandnih dužnosti za zaposlenike stručne službe štabova civilne zaštite) 
 

Zaposlenici stručne službe Federalnog, kantonalnog i općinskog štaba civilne zaštite imaju oznake komandnih dužnosti odgovarajućeg štaba, koje se nalaze na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoje se u slijedećem: 

a) zaposlenik stručne službe Federalnog štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svjetlo žute grede debljine 10 mm, a iznad njih silueta krila u obliku slova V debljine 5 mm (slika broj 17 u Prilogu 4); 

b) zaposlenik stručne službe kantonalnog štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se, jedna svjetlo žuta greda debljine 10 mm, a iznad nje silueta krila u obliku slova V debljine 5 mm (slika broj 18 u Prilogu 4); 

c) zaposlenik stručne službe općinskog štaba - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se opći znak civilne zaštite prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se silueta krila u obliku slova V debljine 5 mm (slika broj 19 u Prilogu 4). 
 

Član 47. 
(Oznake komandnih dužnosti u službama zaštite i spašavanja i pripadnika tih službi) 
 

(1) Rukovodioci službi zaštite i spašavanja imaju oznaku službe zaštite i spašavanja, koja se nalazi na podlozi iz člana 40. ovog pravilnika, a sastoji se u sljedećem: u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite iz člana 31. ovog pravilnika prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalazi se jedna greda narandžaste boje širine 15 mm (slika broj 20 u Prilogu 4). 

(2) Pripadnici službi zaštite i spašavanja imaju odgovarajuću oznaku specijalnosti jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene iz člana 36. ovog pravilnika. 
 

Član 48. 
(Oznake komandnih dužnosti u jedinicama civilne zaštite) 
 

Oznake komandnih dužnosti za komandire jedinica civilne zaštite sastoje se u slijedećem: 

a) komandir voda - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije, kantona ili općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se tri svijetložute siluete krila u obliku obrnutog slova "V" debljine 5 mm, a ispod se nalazi jedna greda iste boje debljine 10 mm (slika broj 21 u Prilogu 4); 

b) komandir odjeljenja - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije, kantona ili općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se dvije svijetložute siluete krila u obliku obrnutog slova "V" debljine 5 mm, a ispod se nalazi jedna greda iste boje debljine 10 mm (slika broj 22 u Prilogu 4); 

c) vođa tima - u gornjem dijelu tamnoplave podloge nalazi se znak civilne zaštite Federacije, kantona ili općine prečnika 30 mm, a u donjem dijelu nalaze se jedna svijetložuta silueta krila u obliku obrnutog slova "V" debljine 5 mm, a ispod se nalazi jedna greda iste boje debljine 10 mm (slika broj 23 u Prilogu 4). 
 

Član 49. 
(Oznake specijalnosti za komandire jedinica civilne zaštite i rukovodioce službi zaštite i spašavanja) 
 

Komandiri jedinica civilne zaštite i rukovodioci službi zaštite i spašavanja pored oznake komandne dužnosti nose i odgovarajuću oznaku specijalnosti. 
 

Član 50. 
(Način nošenja oznaka specijalnosti i komandne dužnosti) 
 

(1) Oznaka specijalnosti postavlja se na sredini gornjeg dijela desnog rukava košulje i jakne na 70 mm od gornjeg šava rukava. 

(2) Članovi štaba civilne zaštite, komandiri jedinica civilne zaštite i rukovodioci službi zaštite i spašavanja oznaku komandne dužnosti nose na sredini gornjeg dijela jakne i košulje u nivou grudi, na našivenoj špangi crne boje iz člana 10. stav (6) ovog pravilnika, odnosno prišivenu ili pričvršćenu na elastičnu čičak traku košulje. 

(3) Povjerenici civilne zaštite oznaku dužnosti povjerenika nose na način utvrđen u stavu (1) ovog člana. 
 

 

V - VELIČINA I SADRŽAJ IDENTIFIKACIJSKE ISKAZNICE PRIPADNIKA CIVILNE ZAŠTITE 

Član 51. 
(Izdavanje i nošenje identifikacijeke iskaznice) 
 

(1) Svakom pripadniku civilne zaštite izdaje se identifikacijka iskaznica civilne zaštite (u daljem tekstu: lična karta). 

(2) Ličnu kartu pripadnik civilne zaštite nosi u toku obavljanja zadataka civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. 
 

Član 52. 
(Izgled lične karte) 
 

Lična karta je formata 80 mm x 105 mm na podlozi bijele boje, a izrađuje se prema obrascu u Prilogu 5. 
 

Član 53. 
(Organ nadležan za izdavanje lične karte) 
 

(1) Lična karta izdaje se svakom licu koje bude raspoređeno u štab civilne zaštite, službu zaštite i spašavanja, jedinicu civilne zaštite, odnosno na dužnost povjerenika civilne zaštite. 

(2) Ličnu kartu izdaju sljedeći organi: 

a) Federalna uprava civilne zaštite - za Federalni štab civilne zaštite, službe zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite formirane na nivou Federacije te povjerenike civilne zaštite u federalnim organima, upravama i upravnim organizacijama, 

b) kantonalna uprava civilne zaštite - za pripadnike civilne zaštite iz tačke a) ovog stava formiranih na nivou kantona, 

c) služba civilne zaštite općine - za pripadnike civilne zaštite koje formira općina, povjerenike i jedinice civilne zaštite u općinskim službama za upravu i drugim organima općinske uprave, mjesnim zajednicama, pravnim licima i drugim institucijama koje nisu obuhvaćene tač. a) i b) ovog stava. 

(3) Lična karta ima rok važenja deset godina. 
 

Član 54. 
(Obaveza nošenja lične karte) 
 

(1) Pripadnik civilne zaštite dužan je da ličnu kartu čuva i sa sobom nosi u slučajevima kada po zahtjevu nadležnog organa civilne zaštite bude angažovan na zadacima civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja. 

(2) Zabranjeno je da pripadnik civilne zaštite svoju ličnu kartu daje drugom licu na posuđivanje i da se služi ličnom kartom drugog lica. 

(3) Pripadnik civilne zaštite koji izgubi ličnu kartu ili na drugi način bez nje ostane, dužan je u roku od osam dana od dana saznanja za nestanak prijavi gubitak, odnosno nestanak lične karte organu iz člana 53. stav (2) ovog pravilnika. 
 

Član 55. 
(Izdavanje nove lične karte) 
 

Organi iz člana 53. stav (2) ovog pravilnika izdaju novu ličnu kartu ako pripadnik civilne zaštite promijeni ime ili prezime, kada lična karta dotraje, odnosno kada pripadnik civilne zaštite izgubi ili na drugi način ostane bez lične karte. 
 

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 56. 
(Primjena odredbi pravilnika na pripadniike civilne zaštite grada) 
 

Odredbe ovog pravilnika o odjeći i obući, oznakama specijalnosti jedinica i komandnih dužnosti pripadnika civilne zaštite, načinu upotrebe znaka civilne zaštite i identifikacijskoj istaznici za pripadnike civilne zaštite općine, analogno se primjenjuju i na pripadnike civilne zaštite grada. 
 

Član 57. 
(Planiranje i nabavljanje uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite) 
 

Uniformu, dopunsku odjeću i opremu, kao i ličnu kartu civilne zaštite u skladu sa ovim pravilnikom planiraju i nabavljaju organi uprave i drugi organi i pravna lica koji formiraju štabove, službe zaštite i spašavanja, jedinice i povjerenike civilne zaštite, s tim što općina nabavlja uniformu civilne zaštite i obuću za sve povjerenike civilne zaštite koji se imenuju u mjesnim zajednicama i stambenim zgradama, naseljima, selima i zaseocima. 
 

Član 58. 
(Izrada oznaka specijalnosti i komandnih dužnosti) 
 

Izradu oznaka specijalnosti, kao i oznaka komandnih dužnosti pripadnika civilne zaštite vrši nadležni organ civilne zaštite. 
 

Član 59. 
(Izgled uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite) 
 

Skice i slike uniforme, dopunske odjeće i opreme civilne zaštite, kao i slike znaka civilne zaštite, oznake specijalnosti i komandnih dužnosti u civilnoj zaštiti te obrazac lične karte civilne zaštite nalaze se u prilozima 1 do 5 ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio. 
 

Član 60. 
(Prestanak primjene Pravilnika) 
 

(1) Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o odjeći i obući, oznakama specijalnosti i komandnih dužnosti, upotrebi znaka civilne zaštite i identifikacionoj iskaznici za pripadnike civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/06). 

(2) Odjeća i obuća, oznake specijalnosti i komandnih dužnosti, znak civilne zaštite te identifikaciona iskaznica za pripadnike civilne zaštite utvrđeni Pravilnikom iz stava (1) ovog člana, koriste se i upotrebljavaju do nabavke novih utvrđenih ovim pravilnikom, a najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovog pravilnika. 
 

Član 61. 
(Stupanje na snagu pravilnika) 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 08-02/6-640-2/17
01. februara 2019. godine
Sarajevo


Direktor
Fahrudin Solak, s. r.

PREUZMI DOKUMENT: pravilnik_oznake.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa