Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije agenata posredovanja u prometu nepokretnosti

Legislativa

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije agenata posredovanja u prometu nepokretnosti

26.04.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 37, 26.04.2021.

 

Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 12. aprila 2021. godine, donosi
 

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE AGENATA POSREDOVANjA U PROMETU NEPOKRETNOSTI

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja Evidencije agenata posredovanja u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Evidencija agenata).

 

Član 2.
U Evidenciju agenata upisuju se podaci o fizičkim licima koja su položila stručni ispit za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nepokretnosti i koja su stekla zvanje agenta posredovanja u prometu nepokretnosti.

 

Član 3.
Evidenciju agenata vodi Ministarstvo trgovine i turizma u pisanoj i elektronskoj formi.

 

Član 4.
(1) Evidencija agenata sadrži sljedeće podatke:
1) registarski broj upisa u Evidenciju, 

2) datum upisa,
3) podatke o agentu (ime, očevo ime i prezime, datum i mjesto rođenja i adresa prebivališta),
4) datum polaganja ispita,
5) broj i datum izdanog uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nepokretnosti,
6) popis dokumentacije priložene uz zahtjev za polaganje stručnog ispita.
(2) Oblik i sadržaj Evidencije agenata nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14-06-020-1116/21

12. aprila 2021. godine

Banjaluka
 

Ministar,

Suzana Gašić, s.r.

 

PRILOG 1.


EVIDENCIJA AGENATA POSREDOVANjA U PROMETU NEPOKRETNOSTI

Redni br.

Datum upisaа

Ime,očevo ime, prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta

Datum polaganja ispita

Broj i datum izdanog uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nspokretnosti

Popis dokumsntacije priložene uz zahtjev za polaganje stručnog ispita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.