Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije o posredovanju

Legislativa

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije o posredovanju

26.04.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 37, 26.04.2021.

 

Na osnovu člana 29. stav 5. Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 12. aprila 2021. godine, donosi

 

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O POSREDOVANjU

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja Evidencije o posredovanju, koju vodi posrednik pri obavljanju djelatnosti posredovanja u prometu nepokretnosti.

Član 2.
(1) Evidencija o posredovanju vodi se u pisanoj i elektronskoj formi.
(2) Oblik i sadržaj obrasca Evidencije o posredovanju nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 3.
(1) Evidencija o posredovanju sadrži sljedeće podatke:
1) redni broj unošenja u Evidenciju,
2) datum unošenja u Evidenciju,
3) broj ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti,
4) datum zaključenja ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti,
5) ime, prezime, odnosno poslovno ime i adresu nalogodavca,
6) podatke o vrsti ugovora za čije sklapanje se posreduje,
7) podatke o vrsti nepokretnosti (stambeni prostor, poslovni prostor), odnosno podatke o zemljištu s oznakom namjene korišćenja,
8) lokaciju nepokretnosti (mjesto, ulica i broj, katastarska čestica i katastarska opština),
9) tehničke podatke za nepokretnost (površini nepo- kretnosti),
10) cijenu u ukupnom iznosu i jediničnom iznosu za metar kvadratni površine,
11) ishod posredovanja,
12) datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja,
13) podatke o posredničkoj naknadi,
14) primjedbe posrednika, ako postoje.
(2) Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti po- srednik unosi u Evidenciju taj podatak po već određenim vrstama, a to su:
1) poljoprivredno zemljište,

2) građevinsko zemljište,
3) poslovni prostor,
4) lokal,
5) magacin,
6) industrijski objekat,
7) stan,
8) kuća,
9) garaža,
10) ostalo – uz detaljniji opis.

Član 4.
Posrednik podatke iz člana 3. ovog pravilnika unosi u Evidenciju o posredovanju u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti, odnosno od dana nastanka promjene.

Član 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”

 

Broj: 14-06-020-1115/21 
12. aprila 2021. godine 
Banjaluka

Ministar, Suzana Gašić, s.r

 

PRILOG 1

Redni broj unošenja u Evidenciju

 

Datum unošenja u Evidenciju

 

Broj Ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti

 

Datum zaključenja Ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti

 

Ime, prezime, odnosno poslovno ime i adresa nalogodavca

 

Vrsta ugovora za čije sklapanje se posreduje

 

Vrsta nepokretnosti (stambeni prostor, poslovni prostor), odnosno podaci o zemljištu s oznakom namjene korišćenja

 

Lokacija nepokrstnosti (mjesto, ulica i broj, katastarska čestica i katastarska opština)

 

Tehnički podaci za nepokrstnost (površina nepokretnosti)

 

Cijena u ukupnom iznosu i jediničnom iznosu za metar kvadratni površine

 

Ishod posredovanja

 

Datum zaključenja pravnog posla koji je predmet posredovanja

 

Posrednička naknada

 

Primjedba posrednika (ako postoji)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Evidencija o posredovanju

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.