Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova RS

Legislativa

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova RS

05.02.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 10,  10.2.2021.

Na osnovu člana 254. stav 3. i člana 260. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17) i člana 5. stav 2. Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15 i 94/19), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 22.1.2021.godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA FONDOVA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja registra fondova Republike Srpske (u daljem tekstu: registar fondova) koji vodi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem u tekstu: Komisija).

Član 2.
U okviru registra fondova Komisija vodi:

a) registar društava za upravljanje investicionim fondovima,

b) registar otvorenih investicionih fondova,

v) registar zatvorenih investicionih fondova.

Član 3.

U registru društava za upravljanje investicionim fondovima vode se sljedeći podaci:

a) naziv društva za upravljanje investicionim fondovima,

b) kontakt informacije društva,

v) datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za poslovanje društva za upravljanje investicionim fondovima,

g) matični broj društva,

d) iznos osnovnog kapitala društva,

đ) o članovima upravnog odbora društva,

e) o izvršnim direktorima društva,

ž) o investicionim menadžerima u društvu,

z) o članovima društva sa procentom učešća u kapitalu društva,

i) o prenesenim poslovima na treće lice,

j) naziv fonda kojim društvo upravlja,

k) izrečene nadzorne mjere.

Član 4.

U registru otvorenih investicionih fondova vode se sljedeći podaci:

a) identifikacioni broj otvorenog fonda koji se sastoji iz tri dijela:

1) oznake vrste otvorenog fonda,

2) oznake podvrste fonda,
 

3) rednog broja upisa u registar;

b) naziv otvorenog fonda;

v) vrsta otvorenog fonda:

1) sa javnom ponudom (oznaka JP),

2) sa privatnom ponudom (oznaka PP),

3) fond rizičnog kapitala sa privatnom ponudom (oznaka RPP);

g) podvrsta otvorenog fonda: 1) novčani (oznaka N),
2) akcijski (oznaka A),
3) obveznički (oznaka O),

4) mješoviti (oznaka M);

d) datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za osnivanje i rad otvorenog fonda;

đ) podaci o depozitaru fonda;
 

e) naziv društva za upravljanje investicionim fondom.

Član 5.

U registru zatvorenih investicionih fondova vode se sljedeći podaci:

a) identifikacioni broj zatvorenog fonda koji se sastoji iz tri dijela:

1) oznake vrste zatvorenog fonda,

2) oznake podvrste fonda,
3) rednog broja upisa u registar;

b) naziv zatvorenog fonda;

v) matični broj zatvorenog fonda;
g) osnovni kapital zatvorenog fonda;
d) nominalna vrijednost i broj akcija zatvorenog fonda;

đ) podaci o članovima nadzornog odbora fonda;

e) podvrsta zatvorenog fonda:
1) novčani (oznaka N),
2) akcijski (oznaka A),

3) obveznički (oznaka O),

4) mješoviti (oznaka M);

ž) datum i broj rješenja o izdavanju dozvole za osnivanje i rad zatvorenog fonda;

z) podaci o depozitaru fonda i

i) naziv društva za upravljanje investicionim fondom.

Član 6.

Podatke iz čl. 3, 4. i 5. ovog pravilnika Komisija objavljuje na svojoj internet stranici.

Član 7.

Komisija će hronološkim redoslijedom osnivanja svakom fondu prilikom upisa u registar iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv identifikacioni broj.

Član 8.

(1) Upis podataka u registar fondova Komisija vrši po službenoj dužnosti.

(2) Komisija će posebnim aktom bliže urediti sadržaj registra fondova u pogledu definiranja priloga i dokumentacije koja se obavezno unosi u registar.

Član 9.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 107/06).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-XLVI-38-1/21

22. januara 2021. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS, 

Ognjen Mihajlović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

registar fondova

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.