Pravilnik o tjesteninama, tijestu i proizvodima od tijesta

Legislativa

Pravilnik o tjesteninama, tijestu i proizvodima od tijesta

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet, kategorizacija i dodatni zahtjevi za označavanje tjestenina, tijesta i proizvoda od tijesta koji se stavljaju na tržište Republike Srpske.

19.02.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu člana 34. stav 2. t. 2), 3), 4) i 9) Zakona o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O TJESTENINAMA, TIJESTU I PROIZVODIMA OD TIJESTA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet, kategorizacija i dodatni zahtjevi za označavanje tjestenina, tijesta i proizvoda od tijesta koji se stavljaju na tržište Republike Srpske.

Član 2.

Prema namjeni, sastavu, osobinama i vrsti tehnološkog postupka proizvodnje proizvodi definirani ovim pravilnikom razvrstavaju se i stavljaju na tržište kao:

1) tjestenine,

2) tijesta i proizvodi od tijesta.

Član 3.

(1) Tjestenine su proizvodi dobiveni miješanjem i oblikovanjem pšenične krupice (namjenskog brašna) sa vodom, a mogu se dodavati i drugi sastojci i aditivi, u skladu sa propisima o hrani.

(2) Pri proizvodnji tjestenine može da se koristi i lomljena tjestenina.

Član 4.

(1) Prema vrsti tehnološkog postupka tjestenina se razvrstava i stavlja na tržište pod nazivom:

1) svježa tjestenina,

2) sušena tjestenina,

3) pretkuhana tjestenina,

4) brzo smrznuta tjestenina.

(2) Prema vrsti upotrijebljenih sastojaka tjestenina se ra- zvrstava i stavlja na tržište pod nazivom:

1) obična tjestenina,

2) tjestenina sa jajima,

3) tjestenina sa dodacima,

4) punjena tjestenina.

(4) Obična tjestenina proizvodi se od mlinskih proizvoda i vode i označava se samo kao tjestenina.

(5) Tjestenina sa jajima proizvodi se od mlinskih proizvoda, vode i jaja.

(6) Tjestenina sa jajima sadrži najmanje tri jajeta, razreda S, mala jaja u skladu sa posebnim propisom o kvalitetu jaja ili najmanje 124 g jajnog melanža sa 75% vode ili 31 g suhe tvari jaja u prahu na 1 kg mlinskog proizvoda u uvjetima u kojima je procenat vlažnosti 14%.

(7) Tjestenina sa dodacima proizvodi se od mlinskih proizvoda, vode i dodatih sastojaka (proizvodi od voća, povrća i drugo) i sadrži podatak o vrsti dodatka (npr. tjestenina sa povrćem, tjestenina sa voćem i drugo).

(8) Punjena tjestenina proizvodi se od mlinskih proizvoda, vode i drugih sastojaka, te se puni različitim nadjevima ili punjenjima.

Član 5.

(1) Tjestenina zadovoljava sljedeće uvjete kvaliteta:

1) svježa, pretkuhana i brzo smrznuta tjestenina izgledom, ukusom, bojom i konzistencijom odgovara pojedinoj vrsti tje- steničarskog proizvoda, a dozvoljena količina vlage je do 30%,

2) sušena tjestenina izgledom, ukusom, bojom i konzi- stencijom odgovara pojedinoj vrsti tjesteničarskog proizvo- da, a dozvoljena količina vlage je do 13,5%,

3) stepen kiselosti sušene tjestenine proizvedene bez doda- taka proizvoda od voća ili povrća i glutena može biti do 3,5%,

4) da nije obojena vještačkim bojama.

(2) Tjestenina se na tržište stavlja samo kao zapakirana.

Član 6.

Tijesto i proizvodi od tijesta su proizvodi dobiveni od- govarajućim tehnološkim postupcima iz brašna i drugih sastojaka biljnog i životinjskog porijekla, koji odgovaraju propisanim minimalnim uvjetima kvaliteta, vode ili druge dozvoljene tečnosti i dozvoljenih aditiva.

Član 7.

(1) Prema načinu izrade tijesto se razvrstava i stavlja na tržište pod nazivom:

1) svježe tijesto,

2) brzo smrznuto tijesto,

3) sušeno tijesto,

4) pečeno tijesto.

(2) Prema sastavu tijesto se razvrstava i stavlja na tržište pod nazivom:

1) biskvitno tijesto,

2) lisnato tijesto,

3) kvasno lisnato tijesto,

4) kvasno tijesto,

5) prhko tijesto,

6) vučeno tijesto ili tanko tijesto (jufke), 7) krompirovo tijesto i

8) ostale vrste tijesta.

Član 8.

(1) Biskvitno tijesto je proizvod od brašna, jaja, šećera, smjese za pekarske proizvode, vode ili druge dozvoljene teč- nosti, te drugih sastojaka.

(2) Lisnato tijesto je proizvod od brašna, vode ili dru- ge dozvoljene tečnosti, masti i drugih sastojaka, bez dodatih sredstava za narastanje i sadrži najmanje 20% masti ili ulja na količinu upotrijebljenog brašna.

(3) Kvasno (fermentirano) lisnato tijesto je proizvod od brašna, vode ili druge dozvoljene tečnosti, masti (ulja) i kvasca i sadrži najmanje 15% masti ili ulja na količinu upotrijebljenog brašna.

(4) Kvasno tijesto je proizvod od brašna, vode ili druge dozvoljene tečnosti, kvasca i drugih sastojaka.

(5) Prhko tijesto je proizvod od brašna, vode ili druge dozvoljene tečnosti, masti, šećera i drugih sastojaka.

(6) Vučeno tijesto je proizvod od brašna, vode ili druge dozvoljene tečnosti i dodatih sastojaka, bez dodatih sredstava za narastanje, izvučeno u tanke slojeve.

(7) Krompirovo tijesto je proizvod od brašna žitarica, krompira ili krompirovog brašna, krompirovih pahuljica, vode ili druge dozvoljene tečnosti i drugih sastojaka i sadrži najmanje 40% svježeg krompira ili odgovarajuću količinu proizvoda od krompira.

(8) Ostale vrste tijesta su proizvodi od mlinskih ili drugih proizvoda od žitarica, soje i drugih sastojaka, vode ili druge dozvoljene tečnosti.

(9) Naziv tijesta određuje se prema sastojku koji preovla- dava u tijestu.

(10) Senzorna i druga svojstva tijesta (izgled, ukus, boja, miris, struktura i elastičnost) moraju da odgovaraju pojedi- noj vrsti tijesta.

Član 9.

(1) Prema načinu izrade proizvodi od tijesta razvrstavaju se i stavljaju na tržište pod nazivom:

1) brzo smrznuti proizvodi od tijesta,

2) svježi proizvodi od tijesta,

3) proizvodi od tijesta koje je potrebno termički obraditi prema uputstvu proizvođača.

(2) Razvrstavanje i nazivi proizvoda od tijesta ovise o sastojcima tehnološkog postupka proizvodnje i moraju biti u skladu sa odredbama člana 8. ovog pravilnika.

(3) Proizvodi od tijesta mogu se puniti nadjevom voćnog, mesnog, mliječnog i drugog porijekla, a naziv odgovara vrsti punjenja (nadjeva).

(4) Količina nadjeva za proizvode na bazi lisnatog tijesta, kvasnog tijesta, kvasnog lisnatog tijesta i tijesta od krompira iznosi:

1) za proizvode sa nadjevom od mesa najmanje 20% mesa ili proizvoda od mesa u odnosu na količinu brašna sa 15% vode,

2) za proizvode sa nadjevom od sira najmanje 20% sira u odnosu na količinu brašna sa 15% vode,

3) za proizvode sa nadjevom od voća ili proizvoda od voća najmanje 10% voća ili proizvoda od voća u odnosu na količinu brašna sa 15% vode.

(5) Proizvodi od tijesta mogu se prelivati, posipati i ukrašavati sastojcima koji daju poseban izgled ili ukus proizvodu.

Član 10.

(1) Deklariranje ili označavanje tjestenina, tijesta i pro- izvoda od tijesta namijenjenih krajnjem potrošaču vrši se u skladu sa posebnim propisom o pružanju informacija potrošačima o hrani.

(2) U procesu proizvodnje tjestenina, tijesta i proizvoda od tijesta dozvoljeno je dodavanje aditiva u skladu sa posebnim propisima o hrani.

Član 11.

Neto količina, dozvoljeno odstupanje, te način označavanja neto količine za tjesteninu, tijesta i proizvode od tijesta u skladu je sa posebnim propisima o pružanju informacija potrošačima o hrani.

Član 12.

(1) Subjekat u poslovanju sa hranom prije početka proizvodnje tjestenine, tijesta i proizvoda od tijesta dužan je da ima proizvođačku specifikaciju.

(2) Proizvođačka specifikacija sadrži:

1) evidencijski broj specifikacije,

2) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime (ako ga proizvod ima),

3) datum donošenja proizvođačke specifikacije,

4) podatke o deklaraciji i hranjivoj vrijednosti proizvoda, 5) kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje,

6) opis najvažnijih senzornih svojstava proizvoda,

7) izvještaj ovlašćene laboratorije o analizi odgovarajućih parametara kvaliteta specifičnih za proizvod,

8) grupu kojoj proizvod pripada, u skladu sa klasifikacijom definiranom ovim pravilnikom.

(3) Proizvođačku specifikaciju tjestenina, tijesta i proizvoda od tijesta koji se razlikuju samo po neto masi ili obliku, a istog su sastava i proizvode se po istom tehnološkom postupku, može da prati isti izvještaj o izvršenom ispitivanju kvaliteta proizvo-da.

Član 13.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da se primjenjuju odredbe poglavlja VI. i VII. Pravilnika o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa (“Službeni list SFRJ”, br. 53/83 i 57/88).

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.6-330-448/20

14. februara 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.