Pravilnik o vrstama mjerila za koja je obavezna verifikacija

Legislativa

Pravilnik o vrstama mjerila za koja je obavezna verifikacija

28.12.2020. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 129, 28.12.2020.

 

Na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 33/16 i 18/20) i člana 82. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), direktor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, uz saglasnost ministra privrede i preduzetništva, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O VRSTAMA MJERILA ZA KOJA JE OBAVEZNA VERIFIKACIJA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste mjerila za koja je obavezna verifikacija i vremenski intervali njihove periodične verifikacije kada se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opće sigurnosti, zaštite životne sredine, kontrole i sigurnosti saobraćaja, prometa robe i usluga i provjere pretpakiranih proizvoda.

Član 2.

Spisak mjerila za koja je obavezna verifikacija, kao i vremenski intervali njihove periodične verifikacije, nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 3.

Prilikom verifikacije mjerila obavezno se upotrebljavaju kalibrirani etaloni, odnosno certificirani referentni materijali.

Član 4.

Mjerila koja su verificirana do dana stupanja na snagu ovog pravilnika smatraju se verificiranim do dana isteka važenja republičkog žiga ili uvjerenja o verifikaciji mjerila.

Član 5.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama mjerila za koja je obavezna verifikacija i vremenski intervali njihove periodične verifikacije (“Službe- ni glasnik Republike Srpske”, broj 61/14).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 18/1.00/39-454/20
21. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

V.d. direktora, Simo Babić, s.r.

 

PRILOG

Spisak mjerila za koja je obavezna verifikacija i vremenski intervali njihove periodične verifikacije

 

 

NAPOMENA

Naziv mjerila


Mjerila koja su u koloni Naziv mjerila označena zvjezdicom (*) mogu se verifikovati samo ako posjeduju odgovarajući dokument kojim se dozvoljava korišćenje mjerila u zakonskoj metrologiji (rješenje o odobrenju tipa mjerila koje je izdao Republički zavod za standardizaciju i metrologiju, dokument o odobrenju tipa mjerila koji je izdao Savezni zavod za mere i dragocene metale – SFRJ, Certifikat o odobrenju tipa koji je izdao Institut za metrologiju BiH).

Mjerila koja su u koloni Vremenski interval verifikacije označena crticom (-) podliježu samo prvoj verifikaciji.
** Etilometri za koje je proizvođač preporučio kraći period provjere metroloških karakteristika periodično se verifikuju svakih šest mjeseci.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

verifikacija

mjerila

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike