Pravilnik za rano otkrivanje respiratorno-reproduktivnog sindroma svinja

Legislativa

Pravilnik za rano otkrivanje respiratorno-reproduktivnog sindroma svinja

30.06.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 62, 30.06.2020.

 

Na osnovu člana 44. stav 3. Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA RANO OTKRIVANJE RESPIRATORNO- REPRODUKTIVNOG SINDROMA SVINJA, PARVOVIRUSNE INFEKCIJE SVINJA I AUJECKIJEVE BOLESTI KOD SVINJA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2020. GODINI

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se mjere za rano otkrivanje, uzorkovanje i laboratorijsku dijagnostiku radi sprečavanja pojave, širenja i praćenja, odnosno monitoringa epizootiološke situacije bolesti respiratorno-reproduktivnog sindroma svinja, parvovirusne infekcije svinja i Aujeckijeve bolesti reproduktivnih svinja.

Član 2.

(1) Respiratorno-reproduktivni sindrom svinja (u da- ljem tekstu: PRRS) je virusna zarazna bolest svinja, koja se u uzgoju najčešće širi zaraženim nerastovima i prenosi se direktnim kontaktom, zaraženim sjemenom, vjetar kapljično prenosi virus zrakom i do pet kilometara, a ptice, miševi, pacovi i ljudi mogu biti mehanički prijenosioci.

(2) PRRS prouzrokuje ekonomske štete zbog visokog procenta mrtvorođene prasadi, mumificiranih plodova, ugibanja prasadi na sisi, neredovnog ulaženja krmača u naredne estruse i produžavanja vremena do postizanja klaničke težine tovljenika i visokih troškova imunoprofilakse.

Član 3.

(1) Parvovirusna infekcije svinja (u daljem tekstu: PPVD) je virusna zarazna bolest svinja kod koje su izvori infekcije inficirane nazimice i nerastovi, a prenosi se sjemenom zaraženih nerasta, izlučevinama oboljelih svinja koje kontaminiraju objekte.

(2) Mehanički prijenosioci PPVD mogu biti i ljudi, a jed- nom unesena infekcija se za tri mjeseca proširi na sve svinje na imanju.

(3) PPVD može prouzrokovati ekonomske štete zbog slabe plodnosti ili neplodnosti krmača, manjeg broja oprašenih prasadi, prašenju mrtve prasadi i ugibanju mladih prasadi odmah po rođenju.

Član 4.

(1) Aujeckijeva bolest svinja je virusna zarazna bolest svinja kod koje su izvori infekcije svinje koje su preboljele infekciju i oboljeli pacovi koji su rezervoar infekcije i izlučuju ga u mokraći, a za širenje virusa najznačajnije su izlučevi- ne bolesnih svinja koje kontaminiraju hranu i vodu.

(2) Aujeckijeva bolest svinja može prouzrokovati ekonomske štete koje nastaju zbog pobačaja krmača, mrtvorođene i avitalne prasadi, uginuća prasadi na sisi i odlučenih prasadi i troškova imunoprofilakse.

Član 5.

(1) Na farmama koje imaju od 20 do 60 krmača, nazimi- ca i nerasta vrši se detekcija prevalence od 40%, a na farmama koje imaju preko 60 krmača, nazimica i nerasta vrši se detekcija prevalence od 20%.

(2) Određivanje broja uzoraka koji se uzimaju sa farmi da bi se osigurala detekcija prevalence od 20% i 40% naveden je u Tabeli 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi plan uzorkovanja po jedinicama lokalne samouprave, koji objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Član 6.

(1) Uzorkovanje na PRRS, PPVD i Aujeckijevu bolest svinja provode registrirane veterinarske organizacije na dodijeljenom epizootiološkom području.

(2) Uzorci za analizu svinja su uzorci krvi, a prednost pri uzorkovanju imaju one životinje kod kojih je već dolazilo do pobačaja, prašenja mrtvorođene i avitalne prasadi ili uginuća prasadi na sisi i odlučenih prasadi.

(3) Referentna veterinarska laboratorija osigurava setove za uzorkovanje i transport uzoraka od veterinarskih organizacija.

Član 7.

(1) Uzorci krvi dostavljaju se u referentnu veterinarsku laboratoriju u što kraćem periodu, najkasnije od 48 do 72 sata od trenutka uzorkovanja.

(2) Prije slanja uzorci krvi čuvaju se na temperaturi od 4 °C do 8 °C, pri čemu se uzorci ne smiju smrznuti.

(3) Svi uzorci dostavljaju se zajedno sa uputnicom, sačinjenom na Obrascu 3, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu raspodjele sredstava – subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva.

Član 8.

(1) Laboratorijsku dijagnostiku dostavljenih uzoraka obavlja referentna veterinarska laboratorija.

(2) Metode dijagnostike su serološke metode s ciljem potvrde prisustva specifičnih antitijela protiv PRRS, PPVD i Aujeckijeve bolesti svinja putem ELISA metode, a u neop- hodnim slučajevima vrši se potvrda ili serotipizacija moleku- larnim metodama putem Real time PCR metode.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 12.05-335-432/20
23. juna 2020. godine Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.