Uputstvo o dopunama Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave

Legislativa

Uputstvo o dopunama Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave

10.04.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH broj 21/20 [10.4.2020.]      

 

Na osnovu člana 119. stav 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi
 

UPUTSTVO

O DOPUNAMA UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE

 

Član 1.
 

U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave ("Službeni glasnik BiH", broj 43/19) u Prilogu 2. (Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) vrše se dopune kako glase:

"Iza šifarnika 15.4. Ostale šifre za drugu potpodjelu polja 37 dodaje se novi šifarnik 15.5. koji glasi:
 

15.5.

Šifra za oslobađanje od plaćanja po osnovu Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (oslobađanje za doniranu opremu i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19)

 


Šifra koja se koristi u drugoj potpodjeli polja 37 carinske prijave za stavljanje u slobodan promet donirane robe na koju se odnosi Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID - 19), koju je, na 6. (vanrednoj) sjednici održanoj dana 24.03.2020. godine, donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, pod brojem 21/20 od 24. marta 2020. godine, je sljedeća (an3):
 

Šifra

Osnov

Opis

2VK

član 1. i 2. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 21/20 od 24. marta 2020. godine

oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza prema članu 1. i 2. Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 21/20 od 24. marta 2020. godine, za doniranu robu na koju se odnosi ta odluka i pod uvjetima iz te odluke.

 U šifarniku 19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44, iza rednog broja 140. dodaju se novi redni brojevi 141. i 142. koji glase:
 

141.

Izjava ili drugi akt donatora o donaciji robe za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19

IDVK(7)

142.

Izjava primaoca robe donirane za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona - COVID 19 da ima status javnog tijela u BiH (bilo kojeg nivoa vlasti) nadležnog za zaštitu života i zdravlja ljudi

IPVK(7) "

 

 

Legenda:
 

(7)

Šifra "IDVK" i "IPVK":

iz polja 44 carinske prijave vezane su za šifru "2VK" u polju 37/2.

Šifra "2VK" koristi se u polju 37/2 carinske prijave za puštanje u slobodan promet uz oslobađanje od plaćanja carine, poreza na dodanu vrijednost i drugih indirektnih poreza za doniranu robu na koju se odnosi Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj 21/20 od 24. marta 2020. godine.

 

 

Član 2.
 

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na službenoj stranici UIO: www.uino.gov.ba.
 

Broj 01-02-2-1022-1/20
26. marta 2020. godine
Banja Luka

 


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

carinska prijava

zbirna prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike