Uputstvo o dopuni Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave

Legislativa

Uputstvo o dopuni Uputstva o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave

15.01.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH, broj 3/21 (15.1.2021.)

 

Na osnovu člana 119. stav 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (''Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi
 

UPUTSTVO

O DOPUNI UPUTSTVA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE


 

Član 1.
 

U Uputstvu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave (''Službeni glasnik BiH'', br. 43/19 i 21/20) u Prilogu 2. (Šifre koje se koriste za popunjavanje carinske prijave) iz člana 14. stav (7) ovog uputstva vrši se dopuna kako glasi:

U Šifarniku ''19.1. Šifre za dodatne informacije/priložene dokumente/uvjerenja i odobrenja, osim za dokumenta za carinske povlastice - polje 44'', iza rednog broja 142. dodaju se novi redni brojevi 143. do 146. koji glase:

 

''143.

Dozvola za izvoz robe dvojne namjene(8)

 

DUEX

 144.

Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene (International Import Certificate)(9)

 

DUIM

 145.

Dozvola za tranzit robe dvojne namjene(10)

 

DUTR

 146.

Potvrda Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine

 

STK''

 


Legenda:
 

(8)

Šifra "DUEX":

iz polja 44 izvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 10, 21, 23 i 31 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene.

(9)

Šifra ''DUIM'':

iz polja 44 uvozne carinske prijave vezana je za šifru vrste postupka (prve dvije cifre iz polja 37/1): 02, 40, 42, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 71, 78, 91 i 93 i za tarifne oznake iz Korelacijske tabele za robu dvojne namjene.

 

 

Napomene:

1.   Međunarodni uvozni certifikat za robu dvojne namjene, shodno članu 17. stav (3) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene (''Službeni glasnik BiH'', broj 53/16), obavezno se prilaže uz uvoznu carinsku prijavu ako se radi o uvozu hemikalija, radioaktivnih materija, eksplozivnih materija ili drugoj robi koja ima opasna svojstva, a čije je korištenje uređeno posebnim zakonskim propisima. U drugim slučajevima uvoza robe dvojne namjene ovaj certifikat se prilaže ako je isti, od strane nadležnog organa, izdat uvozniku na njegov zahtjev.

2.   Ako uz carinsku prijavu nije priložen navedeni certifikat u slučajevima uvoza robe dvojne namjene za koju nije obavezan, tada se u uvoznoj carinskoj prijavi u poljе 44 (dodatni ekran ''Priloženi dokumenti'') pod šifrom ''DUIM'' upisuju riječi ''Roba dvojne namjene''.

(10)

Šifra ''DUTR'':

iz polja 44 carinske prijave za postupak provoza koristi se samo u slučaju tranzita robe dvojne namjene.

 

 

Napomena:

Shodno članu 3. tačka k) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene, tranzit je carinskim propisima uređen carinski postupak prema kojem roba dvojne namjene koja nije iz Bosne i Hercegovine tranzitira preko carinskog područja Bosne i Hercegovine, kopnenim, vodenim, vazdušnim ili kombiniranim prijevozom, sa ili bez pretovara, sa odredištem izvan Bosne i Hercegovine. Pretovar podrazumijeva istovar, ponovni utovar ili promjenu sredstva prometa na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 2.
 

Ovo uputstvo stupa na snagu 01. januara 2021. godine i objavljuje se u ''Službenom glasniku BiH'' i na službenoj stranici UIO: www.uino.gov.ba .
 

Broj 01-02-2-2546-4/20
30. decembra 2020. godine
Banja Luka

 


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

carinska prijava

zbirna prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.