Uputstvo o dostavi obavještenja o promjeni cijena i marži proizvoda i usluga

Legislativa

Uputstvo o dostavi obavještenja o promjeni cijena i marži proizvoda i usluga

29.03.2019. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), federalni ministar trgovine donosi

 

UPUTSTVO O NAČINU, SADRŽAJU I ROKOVIMA DOSTAVE OBAVJEŠTENJA O PROMJENI CIJENA I MARŽl POJEDINIH PROIZVODA I USLUGA

 

Ovim uputstvom propisuju se način. sadržaj i rokovi u kojima privredna društva koja obavljaju djelatnost prometa naftnih derivata na malo (u daljem tekstu: privredni subjekti), dostavljaju obavještenja o promjeni cijena i obavještenja o promjeni marži (u daljem tekstu: OPC i OPM obrasci), radi evidentiranja i praćenja.

 

OPC i OPM obrasci iz stava I. ove taCke nalaze se u prilogu ovog uputstva i čine njegov sastavni dio.

 

Privredni subjekti dostavijaju radi evidentiranja Federalnom ministarstvu trgovine (u daljem (ekstu: Ministarstvu), elektronskini putem obavještenje o promjeni cijena i marži na malo za proizvode i usluge odredene u tački 111. Odluke o mjerama neposredne kontrole ođređenih proizvoda i usiuga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/09 i 93/14). i to: za pogonska motorna goriva sa unufrašnjim sagorijevanjem i ulja za loženje (LUEL), čiji se promet vrši u maloprodajnom objektu (benzinska pumpa).

Privredni subjekti iz tačke i. ovog uputstva obavezni su registrirati se u web aplikaciju eopc.fmt.gov.ba koja je in- stalirana na službenoj stranici Ministarstva. Nakon regi- stracije u web aplikaciji iz stava 1. ove tačke, privredni subjekti obavezni su prijaviti važeće maloprodajne cijene i marže, te dostaviti obavještenje o svakoj narednoj promjeni cijena i marži. Privredni subjekt će, na email adresu koju je naveo prilikom registracije, zaprimiti aulomatsku obavijest da je obrazac unesen u bazu podataka web aplikacije.

Dostave obavještenja o promjeni cijena i promjeni marže mogu se vršiti samo jednom u 24 sata i isle slupaju na snagu od 00:01 sati narednog dana.

Izuzetno ako privredni subjekti iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti izvršiti tehnički pristup aplikaciji eopc.fmt.gov.ba, dostavit će OPC i OPM obrasce Ministarstvu putem faksa.

Dostava OPC i OPM obrazaca iz stava I. ove tačke vrši se do 13:00 sati radnog dana koji prethodi početku primjene novih maloprodajnih cijena, odnosno marži. Maloprodajne cijene iz stava 2. ove tačke stupaju na snagu od 00:01 sati narednog dana. Nakon ponovne uspostave tehničkog pristupa aplikaciji privredni subjekti će unijeti sve cijene i marže koje nisu unesene u aplikaciju.

Privredni subjekti iz tačkc I. ovog uputstva u obavezi su da istaknu OPC i OPM obrasce na vidnorn i za kupca uoćljivom mjestu u maloprodajnom objektu (benzinska pumpa).

 

Ako dode do promjene pravnog statusa matoprodajnog objekta (benzinske pumpe), koji se odnose na prestanak ili početak rada. promjenu vlasništva, ili prestanak prodaje pojedinih proizvoda iz tačke 2. ovog uputstva privredni subjekti su obavezni pismeno obavijestiti Ministarstvo najkasnije u roku od pet dana od dana nastale promjene.

Nadležni organi u kantonu, gradu i općini će u skladu sa odredbama ćlana 12. stav 1. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federaeije BiH", br. 2/95 i 70/08), svaki u okviru svoje nadležnosti, odrediti proizvode i usluge za koje su im pravni subjekti dužni dostavljati obavještenje o promjeni cijena i marži.

Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/09,88/11,74/13 198/14).

 

Ovo uputstvo slupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 01-02-531/19

27. marta 2019. godine         

Mostar  

 

Ministar

Zlatan Vujanović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uputstvo.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

marže

cijene

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.