Uputstvo o izmjenama uputstva o subvencioniranju troškova prevoza u KS

Legislativa

Uputstvo o izmjenama uputstva o subvencioniranju troškova prevoza u KS

05.03.2020. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/20 [5.3.2020.]

 

Na osnovu člana 7. Uredbe o subvencioniranju troškova prevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 36/06 i 08/17) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-44303-32/19 od 30.12.2019. godine i 02-05-44303-31/19 od 30.12.2019. godine, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo donosi 

 

UPUTSTVO 

O IZMJENAMA UPUTSTVA O PRIMJENI UREDBE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO 


 


(Izmjena tačke II) 
 

U Uputstvu o primjeni Uredbe o subvencioniranju troškova prevoza u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo, br. 04-14-1148/14 od 31.07.2014. godine, 04-14-27121/18 od 09.07.2018. godine i 04-14-7912/19 od 08.04.2019. godine tačka II mijenja se i glasi: 

"II 

Cijena karte javnog prevoza putnika za kategorije penzionera i slijepih lica se utvrđuje u iznosu od 28,00 KM mjesečno." 
 

II 
(Izmjena tačke III) 
 

Tačka III mijenja se i glasi: 

"III 

Lica iz tačke I podtačka 1. alineja 1. i 2. ovog Uputstva imaju pravo na subvencioniranje troškova prevoza uz lično učešće kako slijedi: 

- za lica sa visinom penzije od 0 - 400,00 KM subvencija iznosi 28,00 KM, 

- za lica sa visinom penzije od 400,01 - 450,00 KM subvencija iznosi 24,00 KM, a lično učešće 4,00 KM mjesečno, 

- za lica sa visinom penzije od 450,01 - 500,00 KM subvencija iznosi 22,00 KM, a lično učešće 6,00 KM mjesečno, 

- za lica sa visinom penzije od 500,01 - 550,00 KM subvencija iznosi 21,00 KM, a lično učešće 7,00 KM mjesečno, 

- za lica sa visinom penzije od 550,01 - 600,00 KM subvencija iznosi 20.00 KM, a lično učešće 8 KM mjesečno, 

- za lica sa visinom penzije od 600,01 - 650,00 KM subvencija iznosi 9,00 KM, a lično učešće 19,00 KM mjesečno, 

- za lica sa visinom penzije od 650,01 - 1.000,00 KM subvencija iznosi 18,00 KM, a lično učešće 10,00 KM mjesečno, 

- za lica sa visinom penzije iznad 1.000,00 KM bez subvencioniranja Kantona, uz lično učešće od 28,00 KM mjesečno. 

- Za lica iz tačke I podtačka 1. alineja 3. ovog Uputstva subvencija iznosi 28,00 KM." 
 

III 
 

Ovo Uputstvo stupa na snagu dana 03.01.2020. godine i objaviće se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". 
 

Broj 04-14-19190/19
03. januara 2020. godine
Sarajevo 


Ministar
Adnan Šteta, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

prevoz

javni gradski saobraćaj

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.