Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana BiH

Legislativa

Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana BiH

27.07.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH broj 46/21 (27.7.2021.)

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), člana 19. stav 2. tačka a) Zakona o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 55/08), te člana 6. stav (5) Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12), direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi

 

UPUTSTVO

O SADRŽAJU ELEKTRONSKOG MEMORIJSKOG ELEMENTA LIČNE KARTE DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim Uputstvom propisuje se sadržaj elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: lična karta).
 

Član 2.
(Arhitektura sistema)

 

Funkcionalni opis čitavog sistema dat je u tehničkom uputstvu "Arhitektura sistema i aplikacije na elektronskoj ličnoj karti BiH".
 

Član 3.
(Karakteristike elektronskog memorijskog elementa)

 

Elektronski memorijski element ugrađen u tijelo lične karte proizveden je od strane kompanije NXP i nosi oznaku J3H145C0X30 _9B22B18 (JCOP3 P60). Elektronski memorijski element koristi operativni sistem JCOP 3. Slobodan prostor za smještanje aplikacija i podataka iznosi 110 Kb.
 

Član 4.
(Aplikacije instalirane na elektronski memorijski element)

 

(1) Lična karta sadrži slijedeće aplikacije: aplikaciju glavne ("master") datoteke, biometrijsku ICAO aplikaciju i aplikaciju za digitalno potpisivanje.

(2) Upisivanje aplikacija se vrši u strogo kontroliranoj sredini Centra za personalizaciju, skladištenje i transport ličnih dokumenata tokom procesa izrade lične karte. Naknadno upisivanje aplikacija na elektronski memorijski element nije dozvoljeno.

 

Član 5.
(Aplikacija glavne datoteke)

 

(1) Aplikacija glavne datoteke sadrži sistemske podatke neophodne za pristup podacima. Oni su zajednički za sve aplikacije.

(2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani tehničkim uputstvom "Arhitektura sistema i aplikacije na elektronskoj ličnoj karti BiH".

 

Član 6.
(Biometrijska ICAO aplikacija)

 

(1) Biometrijska ICAO aplikacija je aplikacija istovjetna aplikaciji biometrijske putne isprave. Prvenstveno je namijenjena za kontrolu prelaska državne granice.

(2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani tehničkim uputstvom "Arhitektura sistema i aplikacije na elektronskoj ličnoj karti BiH".

 

Član 7.
(Aplikacija za digitalno potpisivanje)

 

(1) Aplikacija za digitalno potpisivanje sadrži kvalificirane digitalne certifikate. Namijenjena je za potrebe digitalnog predstavljanja i digitalnog potpisivanja dokumenata.

(2) Sadržaj i funkcioniranje ove aplikacije detaljno su opisani tehničkim uputstvom "Arhitektura sistema i aplikacije na elektronskoj ličnoj karti BiH".

 

Član 8.
(Objavljivanje na web stranici)

 

(1) Tehničko uputstvo navedeno u ovom Uputstvu definiramo kao standard i bit će, na osnovu odluke direktora, objavljeno na web stranici Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

(2) Svaka promjena sadržaja tehničkog uputstva iz ovog Uputstva podrazumijevat će donošenje odluke direktora kojom se promijenjeno tehničko uputstvo usvaja kao standard, a prethodno tehničko uputstvo stavlja van primjene.

 

Član 9.
(Prestanak važenja)

 

Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o sadržaju elektronskog memorijskog elementa lične karte državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/13).
 

Član 10.
(Stupanje na snagu)

 

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

 

Broj 15-05-02-2-564/2021
12. jula 2021. godine


Direktor
Dr. sc. Arif Nanić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.