Uredba o izmjeni uredbe o postupku verifikovanja potraživanja

Legislativa

Uredba o izmjeni uredbe o postupku verifikovanja potraživanja

06.06.2018. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Na osnovu člana 18. stav (4) i člana 26. Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/11 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi 

 

UREDBU 

O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFIKOVANJA POTRAŽIVANJA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

 

Član 1. 

U Uredbi o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06, 66/06, 5/07, 65/07, 7/09, 4/10, 46/11, 32/12 ,18/14, 41/15 i 28/16) u članu 14. stav (1) mijenja se i glasi: 

"Rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne je do 30.09.2018. godine, počevši od 01.07.2018. godine, a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12.2018. godine". 
 

Član 2. 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

V. broj 720/2018
24. maja 2018. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.