Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH

Legislativa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH

29.12.2009. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH broj 102/09, 29.12.2009

 

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 59. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 2. septembra 2009. godine, i na 39. sjednici Doma naroda, održanoj 15. decembra 2009. godine, usvojila je

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

 

U Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00 i 45/06) iza člana 22. dodaje se novi Odjeljak VII. "Kaznene odredbe" i novi član 22a. koji glasi:
 

"ODJELJAK VII.

 

KAZNENE ODREDBE

 

Član 22a.
Novčane kazne za prekršaje
 

1. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj nadležni javni organ ako:

a) ne preduzme sve redovne mjere da prikupi zahtijevane informacije (član 14. stav 1.);

b) ne donese rješenje kojim obavještava podnosioca zahtjeva da je odobren pristup informaciji (član 14. stav 2. tač. a), b) i c));

c) ne donese rješenje kojim obavještava podnosioca zahtjeva da je odbijen pristup informaciji (član 14. stav 3. tač. a) i b));

d) prekrši rok iz člana 14. stav 4. ovog zakona;

e) naplaćuje naknadu ili taksu za podnošenje zahtjeva ili za pisana obavještenja (član 16.);

f) ne imenuje službenika za informiranje i ne dostavi Ombudsmenu ime i podatke za kontaktiranje službenika za informiranje (član 19.);

g) ne dostavlja Vodič kojim se svakom licu omogućava pristup informacijama pod kontrolom javnog organa, zajedno sa uzorkom zahtjeva u pisanoj formi (član 20. tačka a));

h) ne dostavlja Indeks registar vrsta informacija koje su pod kontrolom javnog organa, oblik u kojoj su informacije na raspolaganju, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti tim informacijama (član 20. tačka b));

i) ne dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH i Ombudsmenu, kao i na zahtjev, statističke podatke, po tromjesečnom prikazu, koji se odnose, ali nisu ograničeni na broj primljenih zahtjeva, vrstu traženih informacija, utvrđene izuzetke, kao i odluke koje se donesu u toku postupka, te konačne odluke (član 20. tačka c));

j) jednom godišnje ne dostavlja izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH (član 20. tačka d));

k) ne pruži pomoć kako je utvrđeno članom 24. ovog zakona.

2. Za prekršaje iz stava 1. od tačke a) do k) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u javnom organu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM."

3. Dosadašnji ODJELJAK VII. postaje ODJELJAK VIII.
 

Član 2.

 

U članu 24. iza stava (1) dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"2. Javni organi entiteta, kantona i općina dužni su pružiti pomoć javnim organima u Bosni i Hercegovini kada primjena odgovarajućih zakona o pristupu informacijama zahtijeva njihovu saradnju."
 

Član 3.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

PSBiH, broj 459/09
15. decembra 2009. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine
Sulejman Tihić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

sloboda pristupa informacijama

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike