Zakon o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

Legislativa

Zakon o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

18.06.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Službene novine Federacije BiH broj 48/21 (18.6.2021.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 15.10.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 29.04.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-268-01/21
01. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

 

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 


Član 1.
U Zakonu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14, 36/18 i 54/19), u daljem tekstu: Zakon, u članu 2. stav (1)., riječi: "30.09.2013. godine", zamjenjuju se riječima: "31.12.2019. godine."


Član 2.
U članu 7. stav (1). riječi: "podnosi u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona", zamjenjuju se riječima: "može podnijeti do 31.12.2022. godine."


Član 3.
U članu 8. stav (3). riječi: "31.12.2021. godine" zamjenjuju se riječima: "31.12.2023. godine".


Član 4.
U članu 9. stav (2). riječi: "može donijeti" zamjenjuju se riječima: "donosi", a riječi "uz saglasnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine" se brišu.


Član 5.
U članu 11. stav (1). riječi: "30.09.2013. godine", zamjenjuju se riječima: "31.12.2019. godine."


Član 6.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

finansijska konsolidacija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.